sábado, 18 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Mercavalència projecta un centre de formació agroalimentari

Mercavalència crearà un Centre de Formació especialitzat en agroalimentació, que pretén donar resposta a la demanda de professionals formats en les diverses especialitats relacionades amb l’alimentació. Este centre, la creació del qual es va aprovar el passat 27 d’octubre en la Junta permanent, tindrà un caràcter social, prevalent la formació de col·lectius en risc d’exclusió social per a facilitar la seua inserció laboral.

El Centre, en procés de disseny, s’especialitzarà, en una primera fase, en formació d’auxiliars d’establiments alimentaris. A més, compta amb la col·laboració de les associacions professionals dels diferents sectors que participaran en l’elaboració de continguts.

Segons Carlos Galiana, president de Mercavalència i regidor de Comerç, “el fi, que respon als compromisos del Pacte de Milà, és dotar al sistema alimentari de la ciutat de professionals plenament capacitats en continguts específics del sector agroalimentari”. “A través dels nostres clients i col·laboradors detectàrem l’absència de recursos formatius en matèria d’alimentació i vàrem dur a terme un estudi de mercat basat en les necessitats” afirma Rosa Martínez, directora adjunta de Mercavalència, “ara, amb este respatler de la Junta, es treballarà per a donar-li forma”.

A causa de la falta de relleu generacional, el sector alimentari presenta una gran demanda de professionals formats en els diferents sectors d’activitat. Com a inici d’activitat i en col·laboració amb el Gremi de Carnissers i Xarcuters de València es realitzaran durant els pròxims mesos dos cursos d’auxiliar de carnisseria, un amb la Fundació Secretariat Gitano i un altre amb el programa Incorpora de Pactem Nord.

Últimas noticias

Contenido relacionado