jueves, 25 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Mobilitat amplia al 31 de gener el periode per a renovar les targetes verdes d’estacionament

L’Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria de Mobilitat, ha decidit ampliar fins al 31 de gener el periode per a poder renovar les targetes d’estacionament en zona verda després d’establir els criteris objectius per a autoritzar la concessió, “criteris que garanteixen l’accés a residents, comerciants, veïns en lloguer i també a familiars de persones depenents residents en habitatges en zona verda o blava”, segons ha subratllat el regidor de Mobilitat, Rafa Simó.

A més, s’ha remès una carta als usuaris en la qual es detallen els criteris que s’han establit per a renovar aquestes targetes que autoritzen l’aparcament en zones blaves. El regidor de Mobilitat ha recordat que “l’anterior govern havia concedit 3.000 targetes per sobre de les marcades en el contracte, una situació que a més de prevaldre la discrecionalitat, impossibilitava l’objectiu d’afavorir la rotació en l’estacionament”. Per aquest motiu, ha afegit, “la voluntat de l’actual equip de govern és la de regular aquesta situació i marcar uns criteris objectius per a garantir un accés responsable”.

L’autorització per a renovar la targeta, la tramitació de la qual es podrà fer fins al 31 de gener a través del formulari disponible en la pàgina web www.oracastello.es, en el carrer La Lluna, 1 o per telèfon en el 964 34 16 95, es concedirà als residents empadronats propietaris d’habitatge en zona verda o blava i del vehicle per al qual sol·liciten autorització. També a les parelles de propietaris residents en habitatge en zona verda o blava, empadronats en l’habitatge afectat. El tercer supòsit inclou als fills de propietaris residents en habitatge en zona verda o blava que consten en el padró de l’habitatge afectat.

Entre els supòsits que s’han incorporat, la Regidoria de Mobilitat concedirà targetes d’aparcament en zona verda als familiars de persones depenents empadronades en un habitatge en zona verda que puguen justificar l’assistència o la cura de dita familiar. Als propietaris de diversos habitatges en una o diverses zones blaves o verds, només se li concedirà una targeta on es trobe empadronat.

Un altre grup beneficiari de les targetes seran els arrendataris d’habitatges en zona verda, empadronats en la mateixa, amb contracte de lloguer en vigor i justificant-ho amb l’últim rebut. D’aquesta manera, els propietaris d’habitatges llogats deixen de tenir dret a aquesta targeta en favor de l’arrendatari.

Els gerents, propietaris o arrendataris de locals, habitatges comercials o oficines en zona verda o blava els vehicles del qual tributen tant a Castelló com en un altre municipi o que el titular siga un familiar (cas que haurà d’estar justificat) és un altre dels criteris establits. La Regidoria de Mobilitat també ha inclòs com a beneficiaris als titulars dels llocs del Mercat de Sant Antoni, prèvia acreditació. En el cas de locals o pisos comercials o d’oficines llogades, el dret es fixa per als arrendataris en lloc de para els propietaris dels immobles.

El regidor ha explicat que aquests supòsits s’han establit “seguint les recomanacions tècniques per a complir amb l’objectiu que es garantisca la rotació en l’estacionament”.

Últimas noticias

Contenido relacionado