sábado, 13 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

“El Muelle”, una practica sexual perillosa entre els adolescents

“El Muelle” és una pràctica importada de Sud Amèrica on un grup de nois s’estiren a terra de panxa amunt formant un cercle i un altre grup format per noies s’asseuen damunt d’aquests nois amb qui hi tenen relacions sexuals amb penetració durant uns segons.

Quan ha passat un curt període de temps s’acaba el torn i hi ha canvi de parella. Les noies giren cap al següent noi. Els nois que ejaculen, són eliminats. El guanyador és el que aguanta més sense ejacular.

El perill escau en què en moltes ocasions no es fa servir la protecció i això pot produir embarassos no desitjats i la propagació de malalties de transmissió sexual.

Últimas noticias

Contenido relacionado