jueves, 13 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El Museu Valencià d’Etnologia mostra una passarel·la d’indumentària tradicional valenciana

El Museu Valencià d’Etnologia, dependent de la Diputació de València, ofereix als seus visitants la possibilitat de transitar per una passarel·la de moda ambientada en la indumentària tradicional valenciana, des del segle XIX i fins a la recent dècada de 1980.

El centre expositiu ha organitzat una sèrie de visites gratuïtes a l’exposició temporal Inventant la tradició. Indumentària i Identitat, guiades pel comissari de la mostra Xavier Raussell. Les visites s’estendran fins al divendres 17 de març, realitzant-se dues passades, una en horari matinal, a les 12.00 hores, i una segona vespertina, a les 17.30 hores.

Inventant la tradició. Indumentària i Identitat ofereix una reflexió sobre la moda i la indumentària tradicional valenciana. En un recorregut cronològic que s’inicia en el segle XIX i finalitza en la dècada de 1980. En la mateixa es poden apreciar conjunts i peces de moda internacionals, indumentària popular i festiva, acompanyades d’objectes i documents que ajuden a comprendre la conformació d’una de les icones més significatives de la cultura valenciana.
Per a efectuar la reserva i participar en aquestes visites guiades restringides a grups d’un màxim de 25 persones és necessari remetre un correu electrònic a l’adreça [email protected], o bé telefonar al 963 883 578, indicant el nombre de persones a participar. També es pot acudir sense inscriure’s, sempre que queden places disponibles.

Últimas noticias

Contenido relacionado