lunes, 24 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Nous Espais assessora a més d’un centenar de persones sobre les clàusules sòl

L’Ajuntament de Torrent, a través de l’oficina municipal d’habitatge, Nous Espais, ha prestat assessorament gratuït i personalitzat sobre les clàusules solc de les hipoteques, a més d’un centenar de veïns i veïnes, des del seu inici en el mes de gener. Aquest servei, que es va crear a causa de la sentència del Tribunal Europeu sobre la gestió il·legal de les clàusules solc en milers d’immobles, ha tingut un gran acolliment entre els propietaris i propietàries d’immobles que poden haver-se vist perjudicats sent 450 persones interessades les que s’han dirigit a les oficines de Nous Espais sol·licitant informació.

La Consellera Delegada de Nous Espais, Inma Amat, ha destacat la importància de la labor d’aquest servei, ja que ha tingut una gran acceptació entre la ciutadania. “Són moltes les ofertes que han sorgit després de la sentència del Tribunal Europeu, i els afectats o els que creuen que poden estar-ho estan desorientats i no saben on acudir. Per açò hem creat aquest servei gratuït i amb la seguretat d’obtenir una bona orientació a través dels advocats del Col·legi d’Advocats i personal propi de Nous Espais”.

Davant la gran demanda de sol·licituds rebudes per a aquest assessorament, l’oficina ha ampliat els seus horaris d’atenció amb cita prèvia. Per a sol·licitar la cita es pot cridar al número de telèfon 96 155 32 11, pertanyent a Nous Espais, situat en la plaça Major nº 31.

Aquesta iniciativa és un més dels serveis de l’Oficina Municipal d’Habitatge de Nous Espais, que en els dos últims anys ha atès a un gran nombre de persones. L’any 2016, es van signar 80 contractes de lloguer dels quals 60 tenen una renda inferior a 300 euros i van ser llogats a famílies amb dificultat d’accés en el mercat de lloguer convencional; el servei d’assessorament jurídic va assistir a més de cent cinquanta persones per a temes de lloguer, comunitat de propietaris i compravenda d’habitatge; 850 famílies van tramitar ajudes de lloguer i un dels serveis més importants de l’oficina, el Servei de Mediació Hipotecària va atendre en 2016 a 143 famílies amb dificultat per al pagament de la seua hipoteca.

Últimas noticias

Contenido relacionado