domingo, 19 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Nules obrirà el pàrquing subterrani a desembre després de l’aprovació definitiva

Nules aprova definitivament la reobertura del pàrquing subterrani, que tindrà lloc en desembre, després de desestimar en ple extraordinari les al·legacions presentades per l’empresa concessionària.

La reobertura del pàrquing subterrani de Nules tindrà lloc el proper mes de desembre, després de l’aprovació definitiva i la desestimació de les al·legacions presentades per l’administrador concursal de SEDESA CONCESIONES SAU i l’entitat bancària Caixa Bank en sessió plenària extraordinària celebrada dimarts.

La desestimació d’al·legacions ha estat avalada pels informes jurídics proposats tant per la secretària municipal com pel TAG lletrat de l’Ajuntament de Nules, “ara podem començar a treballar en els últims detalls perquè a desembre es puga obrir el pàrquing subterrani, de manera que donarem un servei als ciutadans molt demandat”, comenta l’alcalde de Nules, David García.

Cal recordar, que en el ple celebrat el passat 31 d’agost es va aprovar la reobertura del pàrquing subterrani, el reglament de funcionament i els preus públics, que varen ser publicats en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) al mes de setembre. “L’aprovació d’aquests punts va ser notificada als interessats els quals varen fer les al·legacions que hem desestimat en el ple”, matisa García.

Hi ha previstes huit tarifes diferents, entre les quals es troba l’anomenada A, referida al lloguer mensual d’una plaça per valor de 45 euros; la B, per a l’abonament mensual nocturn i de cap de setmana (de dilluns a divendres de 20:00 a 7:30), per 30 euros; la C, que inclou un abonament mensual diürn comprés entre les 7:30 i les 15:30, de dilluns a divendres, per 15 euros; la D, l’abonament de mercat, també de caràcter mensual i emmarcat entre les 8:30 i les 13:30, per 6 euros; la E, que seria l’abonament per minuts, amb un preu de 0,015 cèntims per minut; la F, que serà una tarifa plana exclusivament per a les festes de Nules, per 5 euros; la G, que serà la tarifa plana per un dia de les festes per 2 euros i finalment la H, la tarifa negocis, que inclou dues hores per 50 cèntims.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Últimas noticias

Contenido relacionado