sábado, 13 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Ontinyent obri un nou pàrking de 140 places del solar de l’antiga fàbrica de Paduana

L’Alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha visitat el nou parking de 140 places del solar de l’antiga fàbrica de Paduana, que ha dotat d’una nova imatge al considerat com a accés principal de la ciutat i que s’ha obert aquest divendres al seu ús per part de veïns i visitants.

El primer edil, que acudia acompanyat pels regidors Jaime Peris, Joan Sanchis, Manuel Cuesta i Tudi Guillem, destacava la importància d’una actuació “que ha dignificat un espai degradat durant molts anys dotant-lo d’usos pràctics per a la ciutadania. Ací, on havia un muntó de terra i restes de deixalles, comptem ara amb un estacionament que podrà usar la gent que vullga comprar al Carrer Major o prendre algo en la Plaça de la Concepció, a més d’atendre la gran demanda d’estacionament en moments com l’Entrada de Moros i Cristians; va a ser una actuació aprofitada al màxim”, manifestava.

L’obra, executada per una empresa local amb un cost de 150.000 euros, ha convertit 5.640m2 de solars junt a l’Avinguda de Sant Francesc en un estacionament municipal amb 50 arbres i 600 arbustos, enllumenat i voreres. L’actuació també ha servit per adequar les voreres perimetrals al disseny contemplat al Pla General per tal que siguen definitives, voreres que permeten la connexió a peu des de la vorera de l’Avinguda de Sant Francesc fins al carrer músic Úbeda, acurtant notablement la distancia peatonal entre el Pont Nou i el Carrer Major.

El regidor coordinador de l’àrea de Territori, Jaime Peris, explicava que la demolició del mur de contenció junt al carrer Músic Úbeda, de part de les soleres de les antigues edificacions existents, o la retirada de la tanca metàl·lica existent junt a la vorera de Sant Francesc des de fa més d’una dècada, afegit al disseny del pàrking amb arbrat i zones verdes, “dona una imatge més amable a aquesta via tan important, a més de convertir-se en un espai de gran utilitat durant tot l’any”, destacava.

A més a més, l’obra ha inclòs la instal·lació d’una xarxa de pluvials que canalitzarà les aigües de pluja cap al col·lector d’aigües residuals del carrer Músic Úbeda; 15 punts d’enllumenat (10 d’ells dobles), sistema de reg per a la jardineria; i 23 metres lineals de baranes que perllonguen les ja existents al pont adjacent, així com places especifiques per a persones amb diversitat funcional i altres amb connexió per a vehicles elèctrics.

Jaime Peris recordava que l’habilitació de pàrkings provisionals “respon a una demanda de la ciutadania a través de Ontinyent Participa, un procés que enguany ha servit per reclamar actuacions a les immediacions del riu, una línia amb la que aquesta obra també guarda coherència. El lloc es estratègic i va a ser beneficiós per a la comoditat de veïns i visitants i també per a la imatge d’aquesta via d’accés tan important”, concloïa.

Últimas noticias

Contenido relacionado