El dia en què el Micalet podria haver desaparegut per la caiguda d’una bomba.

Podem imaginar una València sense la torre del Micalet? Possiblement no, però va estar a punt de succeir l’any 1938 durant la Guerra Civil…