La muralla islàmica, a l’interior d’una tenda d’artesania.

La sorprenent troballa de la muralla àrab de València, de mil anys d’antiguitat, a l’interior d’una tenda de ceràmica artesana…