Una torre de la muralla islàmica, a l’interior d’un pati de veïns.

L’antiga muralla musulmana de València, de quasi un mil·lenni d’antiguitat, podem trobar-la en diferents indrets de Ciutat Vella, però també a l’interior de botiges i habitatges…