Una torre de la muralla islàmica de València, reconeixible en un teulat.

Una torre de la muralla àrab de Balansiya, clarament identificable al teulat de un edifici…