martes, 28 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El Peset aconsegueix els 1.000 trasplantaments renals l’any

Aquesta xifra redona coincideix amb l’any de màxima activitat trasplantadora d’aquest centre sanitari públic valencià, que, amb 67 trasplantaments en el que va de 2017, batrà el seu propi rècord, que estava en 62 empelts anuals.

“Arribar als 1.000 trasplantaments suposa un gran assoliment per a aquest hospital perquè som conscients que darrere de cada trasplantament hi ha una història i un pacient que millora la seua expectativa i la seua qualitat de vida. El programa de trasplantament renal és el paradigma del treball en equip, un exemple que dóna una projecció de futur a aquest centre i que planteja nous reptes no solament als equips directament implicats en el trasplantament sinó al conjunt de l’hospital”, ha assenyalat Francisco M. Dolz, gerent del Departament de Salut de València-Doctor Peset.

En la intervenció, d’una mica més de dues hores, ha participat un equip de quasi 15 persones entre especialistes d’Urologia, Cirurgia Vascular, Nefrologia, Anestesiologia, Infermeria, tècnics de Cures Auxiliars d’Infermeria, celadors, Coordinació de Trasplantaments i personal de neteja. A ells cal sumar els Serveis Centrals implicats en el seguiment i maneig del pacient trasplantat com són Farmàcia, Radiologia, Anatomia Patològica, Microbiologia, Medicina Nuclear o Anàlisis Clíniques.

De manera casual, en l’equip que ha realitzat el trasplantament número 1.000 es trobaven dos dels professionals que van participar en el primer trasplantament realitzat en l’Hospital Universitari Doctor Peset l’1 de novembre de 1996. Concretament, els dos professionals són María Jesús Lidón, infermera de Nefrologia i coordinadora de trasplantaments del centre des de principis dels anys 90, i el doctor Juan Vidal, que actualment és el cap de Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari Doctor Peset.

Aquest centre sanitari públic valencià va ser acreditat el juny de 1996 com a centre trasplantador renal de donant cadàver i l’1 de novembre d’aquest any es va efectuar el primer trasplantament a una dona de 56 anys. En aquestes dues dècades, l’activitat trasplantadora ha sigut creixent fins a aconseguir més de 60 trasplantaments renals anuals en els últims tres anys.

Com a centre trasplantador, l’Hospital Universitari Doctor Peset va ser pioner en l’àmbit nacional en la utilització de donants amb criteris expandits (òrgans de donants de més de 60 anys), així com en la introducció de la biòpsia renal (a càrrec del Servei d’Anatomia Patològica) en l’avaluació histològica dels renyons procedents d’aquest tipus de donants.

Un altre dels camps en els quals destaca el centre valencià és en la realització de trasplantament renal amb òrgans de donants pediàtrics de menys de 3 anys que s’implanten en bloc en receptors adults. Les exigències tècniques d’aquest tipus de trasplantament han convertit a l’Hospital Universitari Doctor Peset en centre de referència per a la derivació d’aquests òrgans, no solament en l’àmbit nacional sinó també de països com Portugal, Itàlia o França.

Igualment, el Peset va ser pioner en la realització del primer trasplantament renal de donant en asistòlia (en parada cardíaca) a la Comunitat Valenciana el gener de 2008, un programa que en l’actualitat representa quasi la quarta part dels trasplantaments renals.

De fet, aquest centre ha realitzat fins avui un total de 47 trasplantaments renals de donants en asistòlia, dels quals 18 s’han efectuat en 2017, la qual cosa representa el 27% de l’activitat trasplantadora del present any. Així, el renyó del trasplant número 1.000 procedia d’una donació en asistòlia controlada.

El juliol de 2014, l’Hospital Universitari Doctor Peset va iniciar el programa de trasplantament renal de donant viu i ja ha realitzat 21 trasplantaments d’aquest tipus amb excel·lents resultats. A més, participa en el programa d’intercanvi nacional d’òrgans per al trasplantament renal de pacients hiperinmunizats com a conseqüència de transfusions, embaràs o trasplantaments renals previs, amb la finalitat d’incrementar les seues expectatives de trasplantament.

Últimas noticias

Contenido relacionado