sábado, 20 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El ple de l’Ajuntament aprova, per majoria, la tramitació de l’estudi de detall i el Pla Director de la Gerència a Sagunt

En el ple ordinari de gener celebrat ahir, es va aprovar amb el vot favorable de la majoria dels partits polítics (Compromís, ADN Morvedre, EU, PSOE, IP i Ciutadans), amb l’abstenció del Grup Popular, un pronunciament favorable a la tramitació de l’Estudi de Detall i el Pla Director de la Gerència d’AHM en el Port de Sagunt en desenvolupament de les previsions del Pla de Reforma Interior “Borda Sud Port de Sagunt Est”. Per la seua banda, també es va aprovar l’obertura del període de consultes d’aquest pla.

El delegat de d’Urbanisme, Pablo Abelleira, va declarar que “com tots saben, convé precisar els usos d’esta pastilla dotacional de 44.000 m² així com valorar i tenir clar les petjades que va aprovar el pla de reforma interior. Al febrer de 2009 es va aprovar un 0,6 % de coeficient d’edificabilitat que no anava a ser per a ús privat en el Pla d’Actuació Integral (PAI) en el qual es troba la Gerència. Amb este Pla director es prenen les decisions conforme al pla de reforma interior que s’està executant”.

Davant les intervencions per part de l’Oposició sobre la possible edificabilitat en l’àrea de la Gerència, tant l’Alcalde com els portaveus de l’Equip de Govern, van voler aclarir que de cap manera s’executarà en un futur cap tipus d’edificació.

Cal recordar que el passat mes de desembre de 2016, Pablo Abelleira, va lliurar el Pla Director de la Gerència a tots els partits polítics. Este Pla, realitzat per l’arquitecte Carmel Gradolí, va ser acompanyat d’un video lligat a l’estudi sociològic dels processos participatius sobre la Gerència realitzat pel Dr. Julio Bodí Ramiro.

Amb este acord arribat ahir en el ple, el document d’esborrany del Pla Director se sotmetrà a consultes per un termini mínim de 20 dies hàbils. A tals efectes esta documentació serà accessible al públic i podrà ser consultada durant tot este període en la Web de l’Ajuntament.

Últimas noticias

Contenido relacionado