jueves, 13 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

La Pobla de Farnals aprova el pressupost municipal

La Corporació de la Pobla de Farnals ha aprovat el pressupost municipal per a l’any 2017, que ascendix a 6 milions d’euros, uns 300.000 euros més que el de l’exercici anterior. La pujada d’ingressos respon a les ajudes del Fons de Cooperació Municipal, xifrades en prop de 200.000 euros, i a la baixada de les despeses de la Mancomunitat pel servei de recollida de fem, que ha passat de 308.000 euros a 180.000. “El pressupost és fruit de la capacitat de consens de l’equip de govern local, que demostra ser tan eficient o més que un de majoria absoluta, i a més s’ha obert a la participació als grups en l’oposició”, ha explicat l’alcalde de la localitat, Enric Palanca, que ha afegit que es tracta d’un document “realista i equilibrat que permet avançar en el programa comú dels grups que conformen el govern municipal”.

L’apartat d’inversions està xifrat en 300.000 euros, destinat principalment al manteniment i modernització de les infraestructures municipals. El primer edil ha remarcat que abans d’embarcar-se en noves edificacions, “amb obres que ens puguen portar a un endeutament insostenible, hem optat per millorar els espais de què disposem”. Així, entre altres projectes, s’habilitarà l’antiga Cooperativa com a sala multi usos amb unes condicions d’espai i sonoritat adequades a les necessitats de la ciutadania, amb la destinació de 45.000 euros del pressupost. La conservació d’altres edificacions també disposarà d’importants partides econòmiques, com ara els equipaments esportius (32.000 euros) o les instal·lacions de la Casa de la cultura, el Centre Cívic i la Biblioteca (43.000 euros).

Altres 50.000 euros s’han reservat per a la redacció d’estudis i projectes a desenvolupar a llarg termini, com ara les taxacions prèvies a l’execució del carril bici que connectarà el poble amb la platja, l’ampliació del cementeri o la futura creació d’un nou auditori. “Tindre projectes és la millor forma d’afrontar la seua construcció amb responsabilitat; treballem des de la base per a determinar les línies d’actuació del futur, amb l’elaboració d’informes que ens ajuden a establir prioritats i a trobar línies de finançament supramunicipal”, ha declarat Palanca al respecte.

Pel que fa a les diferents àrees de l’Ajuntament, ressalta un important augment en les despeses destinades a Educació. Per un costat s’incrementen les subvencions a les associacions de mares i pares del col·legi i de l’institut i, per altre, es creen noves ajudes per a alumnes de l’escola infantil municipal i per a l’adquisició de material escolar per als xiquets de segon cicle de primària. També es mantenen les beques de menjador i transport per als veïns i veïnes del nucli de la platja, mesura encaminada a estimular l’empadronament de les famílies que viuen al litoral de la Pobla de Farnals. La consignació per a l’Escola de Persones Adultes també s’augmenta, per tal de dotar-la d’una major oferta d’activitats amb l’objecte d’arribar a un nombre més gran de persones beneficiàries.

Més de 100.000 euros s’adreçaran a les despeses de Benestar Social, des d’on es desenvoluparà una important tasca a través de polítiques d’inclusió. Davant la realitat de nous empadronaments de persones amb risc d’exclusió social, el departament es reforça amb personal per a resoldre aquesta problemàtica a través d’una major dotació econòmica en la partida d’assistència jurídica.

Cultura manté la partida del pressupost del 2016, any en què es féu un important esforç en esta matèria. La partida de més de 35.000 euros per al foment de les manifestacions artístiques es va veure complementada en el passat exercici amb 25.000 euros procedents de subvencions d’altres institucions, resultat de la bona gestió realitzada des d’este departament municipal. Una novetat important és la creació de la partida pressupostada destinada a la realització de l’avantprojecte del nou teatre-auditori, consignada amb 36.000 euros.

L’afany en este exercici se centrarà a revifar l’àrea de Joventut i Infantesa amb la creació del Consell de la Infantesa i la implantació de polítiques adreçades als adolescents, tenint en compte les preferències d’este sector poblacional extretes de l’estudi de participació juvenil desenvolupat fa uns mesos a la Pobla de Farnals.

La regidoria de Medi Ambient, per la seua banda, augmentarà la dotació econòmica per a la realització de tallers de conscienciació. Es continuarà amb l’elaboració de l’inventari d’emissions en compliment del Pacte d’Alcaldies i també està prevista la realització d’una auditoria energètica. Pel que fa a l’àrea de transport, destaca l’augment de la despesa destinada al servei de l’autobús municipal, que s’intensificarà en la temporada d’estiu per a donar resposta a la demanda ciutadana i també es reservarà una partida per a subvencionar el transport als estudiants.

Pel que fa a Turisme, es destinaran inversions a la reforma de les dependències de la Policia Local de la platja amb l’objecte de fer-les accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda. També s’alliberaran les barreres arquitectòniques del passeig de Colom, per tal d’aconseguir una nova certificació que ubique la platja de la Pobla de Farnals com un destí turístic completament adaptat. Des del departament d’Ocupació es posarà en marxa un programa d’ajudes a la implantació de noves empreses i comerços, així com la subvenció de millores informàtiques, estètiques o de retolació a aquells negocis que ja estiguen consolidats. A més, s’ha previst una partida per a la dotació de mobiliari a les noves oficines municipals ubicades al carrer Ramonet el Traquer, que durant este exercici obriran al públic per a millorar l’atenció d’alguns departaments municipals.

Últimas noticias

Contenido relacionado