martes, 16 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Alerten d’un possible impagament massiu de prestacions del SEPE a l’agost

La central sindical CNT adverteix que s'ha introduït un canvi en la gestió de la informació que les empreses amb treballadors afectats per un ERTO d'enviar al SEPE i que això podria derivar en què cap treballador perceba la prestació del mes de juliol.

La central sindical CNT adverteix que s’ha introduït un canvi en la gestió de la informació que les empreses amb treballadors afectats per un ERTO d’enviar al SEPE i que això podria derivar en què cap treballador perceba la prestació del mes de juliol.

El canvi es va produir després de l’entrada en vigor del RDL 24/2020 de 26 de juny, en el qual s’imposa a les empreses l’obligatorietat de comunicar també els períodes d’activitat en nombre de dies treballats en el mes anterior. El problema és que el termini per realitzar esta gestió s’inicia a mes vençut, sent que per comunicar els períodes del mes de juliol, el termini començaria el dia 1 d’agost.

És cert que el que es pretén evitar amb estes mesures és el reconeixement i pagament provisional de prestacions, generant en algunes ocasions ingressos indeguts que més tard cal regularitzar. Però, davant d’este canvi normatiu, és possible que el SEPE no abone la prestació “per avançat” -com fins ara s’ha anat fent- i no pague la prestació del mes de juliol durant el mes d’agost, sinó, durant l’1 a l’ 10 de setembre.

CNT espera sincerament que el SEPE no deixe a centenars de milers de treballadors i treballadores afectades per ERTO sense cap mena de prestació durant el mes d’agost i sol·licita un aclariment pública urgent al Ministeri sobre esta qüestió en concret. No s’entendria que per un canvi normatiu per evitar problemes administratius es generés una situació de total desprotecció de les persones afectades per un ERTO, especialment les que es segueixen trobant en una suspensió total del seu contracte.

Últimas noticias

Contenido relacionado