martes, 16 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Presentació de la Estràtegia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat, EDUSI dels muncipis de Benicarló i Vinaròs

Ha tingut lloc la presentació de la Estràtegia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat, EDUSI dels muncipis de Benicarló i Vinaròs, en el saló de plens de l’Ajuntament de Benicarló, per part de l’Alcadessa de Benicarló, Xaro Miralles, i l’Alcalde de Vinaròs, Enric Pla, acompanyats per els encarregats de la coordinació dels dos ajuntaments respectivament, Núria Benitez, tècnica del municipi de Benicarló i  per el regidor de Vinaròs, Jan Valls.

S’ha destacat que la principal finalitat es tindre un document que establisca un nou model de desenvolupament urbà per al futur pròxim, i per al present. La estràtegia formula els punts que s’han de tindre en compte en els pròxims desenvolupaments urbans i introduïr criteris de sostenibilitat social, econòmica i medi ambiental, i deixar enrere, el model passat basat en la depredació del territori.

Així mateix, el document serveix per recòrrer al finançament de la comissió europea, on s’impulsen polítiques de cohesió social en diferents programes. L’actual document es va presentar el 13 de gener al programa FEDER, per al període 2014-2020, amb la possiblitat de rebre finançament de la UE fins al 50 % del cost de les actucacions definides en el document EDUSI, amb un màxim establert de 15 milions d’euros.

Cal destacar l’aliança entre els dos municipis, es un tret diferenciador, de la resta de Estràtegies Urbanes presentades en l’àmbit estat, i que possibilita sumar esforços i optar a major finançament, ja que si no només s’optaria a 5 milions d’euros.

En la presentació del document s’ha posat ènfasi en l’alta participació, ja que ha estat un dels pilars en l’el·laboració de l’estràtegia, i en què han participat tant d’empreseses, associacións de veïns, tècnics municipals, ONG’s, ciutadans de Benicarló i Vinaròs,  tant presencial com de forma telemàtica. El fet rellevant és que per primera vegada els veïns dels dos municipis han tractat conjuntament el model de territori, on els ciutdans han identificat el problemes, conflictes i debilitats territorials i ambientals de l’àrea urbana. De la mateixa manera, també, les tendències, els recursos i actius amb potencialitats no aprofitades en el nostre territori i que poden generar una oportunitat de desenvolupament.

S’ha destacat el profund coneixement de la ciutadania dels problemes actuals que afecten al nostre territori i el rèflex de les propostes ciutadanes en el document EDUSI, ja que han estat el fonament des de el qual s’ha construït la estràtegia.

La part central de l’acte s’ha desenvolupat en la explicació pormenoritzada per part del equip redactor, Imedes i Creas, on s’han detallat els reptes, la definció de les línies d’actuació divides per àrees temàtiques que són Territori i Medi Ambient, Economia i Ocupació, i Política Social, i la distriubució pressupòstaria de les actucions.

S’ha valorat molt positivament, tant la coordinació dels departaments implicats com la gestió del procés d’el·laboració del document per part dels dos ajuntaments. En aquest cas, s’ha iniciat , per primera vegada, metòdes participatius i col·laboradors de la ciutadania, necessaris en tot projecte ciutadà, ja que són les persones les que li donen sentit. En el mateix sentit, les línies d’actuació han tingut una correspondència real amb les demandes dels veïns dels dos municipis i han quedat la totalitat recollides en l’estratègia avui presentada.

Últimas noticias

Contenido relacionado