lunes, 15 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Quin és el municipi amb més atur de la Comunitat Valenciana?

La Comunitat Valenciana ha liderat la destrucció d’atur durant l’últim trimestre de 2016 en disminuir el nombre d’aturats en en 23.100 persones respecte al tercer període de l’any precedent, la qual cosa suposa una quarta part de tota la retallada de gent sense treball d’Espanya, segons constata l’Enquesta de Població Actiu (EPA). La disminució de l’atur té a veure amb l’impuls del sector serveis, especialment de l’hostaleria, comerç i turisme.

De tots els indicadors econòmics que es donen a conèixer, possiblement el més important és la taxa d’atur. Es considera a sovint més important que el creixement del PIB, ja que reflecteix més el benestar de les famílies que l’activitat econòmica. És més important que tota la població (en edat de treball) tinga una ocupació i tinga suficient ingressos que el creixement, ja que una expansió en l’activitat econòmica no necessàriament implica una major generació d’ocupacions. Al mateix temps, el creixement del PIB és una mitjana que no diu molt sobre la distribució d’ingrés o el benestar de les famílies.

També és molt important ja que és un dels primers indicadors que es donen a conèixer i amb la seua divulgació comença el repte d’armar el trencaclosques de la marxa de la conjuntura. Típicament la taxa de desocupació es dóna a conèixer el primer divendres de cada mes. És de les variables que més pot influenciar el comportament dels mercats si és que s’aparta molt de l’expectativa.

Consulta en aquest mapa el nivell d’ocupació de cada municipi d’Espanya.

Últimas noticias

Contenido relacionado