lunes, 24 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Aprovat per unanimitat el sistema de carrera professional horitzontal del personal de l’Ajuntament de Sagunt

La part econòmica d'este sistema s'implantarà de manera progressiva en els pròxims cinc anys

Este dimarts, 29 de gener, el Ple de l’Ajuntament de Sagunt va aprovar per unanimitat l’acord pel qual s’estableix el reglament i normativa reguladora del sistema de carrera professional horitzontal del personal, funcionari i laboral, municipal, proposat per l’Equip de Govern després de la negociació amb la representació sindical. Prèviament l’assemblea de treballadors havia aprovat per unanimitat l’acord.

L’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, recull que cada administració en la seua capacitat d’autoorganització podrà desenvolupar un sistema de carrera professional, amb sistemes d’avaluació del rendiment dels seus empleats, mitjançant l’aplicació de criteris i tècniques que garantisquen l’objectivitat i imparcialitat de l’avaluació, vinculant expressament als seus resultats la promoció professional.

Este acord de la carrera professional, presentat per la delegació de Personal, valora aspectes com: l’experiència, la formació, compliment dels objectius fixats pels departaments, formar part de grups de treball per a la millora dels servicis públics, acompliment de les tasques assignades, entre d’altres.

La carrera professional està composta de quatre graus, més el d’accés que no comporta retribucions econòmiques, per a la progressió de cada grau és necessari haver estat un mínim de cinc anys en el grau anterior i de sis per als graus 3 i 4, a més d’haver superat una puntuació mínima segons els criteris anteriorment assenyalats.

La part econòmica d’este sistema s’implantarà de manera progressiva en els pròxims cinc anys, per la qual en l’exercici 2019 ja compta amb una partida pressupostària. Així, durant este primer any es percebrà un 20% més corresponent a l’import del complement de carrera administrativa assignat anualment per al grup, subgrup o agrupació professional.

En 2020 s’augmentarà un 40%; en 2021, un 65%; i en 2022, un 90%; llevat que per disponibilitat pressupostària puga aconseguir-se el 100% sense afectar l’estabilitat pressupostària. En cas de no ser així, a partir de l’1 de gener de 2023, s’abonarà el restant fins a aconseguir el 100% del total del complement reconegut.

Últimas noticias

Contenido relacionado