martes, 18 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

S’aprova el rescat del contracte de les obres del parc arqueològic del carrer Horts de Sagunt

La Junta de Govern ha aprovat l’inici del procediment de rescat del contracte de les obres del parc arqueològic del carrer Horts. La decisió presa és rescindir el contracte amb l’empresa CONSTRUBECKER, S.L., encarregada de les obres executades, i reclamar-li una indemnització per danys i perjudicis, a més de confiscar-se de la garantia de 13.245 € aportada per l’empresa.

Aquest acord s’adopta després que l’empresa paralitzara els treballs unilateralment en considerar que no podia continuar-los pel pressupost que ella mateixa va oferir, a pesar que l’Ajuntament de Sagunt va licitar les obres per més de 526.000 €. El consistori traurà a licitació un nou contracte per a la finalització de les obres.

La xifra total de danys a l’Administració, sumant les millores que va assumir l’empresa, ascendeix a 32.469 €. L’empresa adjudicatària va ser la que va presentar l’oferta més econòmica, per un import de 320.546 € (IVA inclòs), complint amb els requisits exigits en el plec de condicions.

“L’empresa té ara 10 dies per a venir i dir-nos la seua opinió, i una vegada acabe el termini començarem el procés de licitació de l’obra perquè puga estar acabada com més prompte millor”, ha declarat el regidor de Contractació, Pepe Gil.

Queda un 45,99% del total del pressupost de l’obra per executar. Entre altres actuacions, tota la il·luminació decorativa, el paviment de la cota arqueològica, restauració i consolidació de les restes arqueològiques de la caixa d’escales del convent, l’estructura metàl·lica de la passarel·la, baranes, mobiliari urbà (exceptuant els bancs de formigó), i jardineria. Tot açò ascendeix a 147.420 € (IVA inclòs).

“Són treballs molt ràpids de fer, coses que es poden encarregar a una empresa i es posen ràpidament en el lloc”, assegura Gil.

A l’espera de rebre un informe amb la liquidació dels treballs efectuats fins avui, resta per executar, a més de la xifra anterior, les millores que va assumir l’empresa a cost zero per a l’Administració. Solament es va executar una de les tres millores que oferia l’empresa, que va ser l’ampliació de l’excavació arqueològica. Les altres dues, la millora de la il·luminació i el canvi del jardí vertical, ocasionen danys i perjudicis per a l’Administració, que ascendeixen a 32.469 €.

A aquesta xifra cal restar-li la garantia dipositada en l’Ajuntament per a respondre pel contracte (13.245 €), per tant el valor a considerar com a danys i perjudicis de les millores ascendeix a 19.224 €.

A causa de la demora de les obres i com que no va poder fer-se la recepció d’aquestes per incompliment culpable del contractista, l’Ajuntament confisca aqueixa garantia dipositada per l’empresa, com a indemnització pels danys i perjudicis ocasionats. Es procedeix llavors a una liquidació que comprèn la constatació de les obres ja realitzades i fixant els saldos en favor i en contra de l’empresa.

Últimas noticias

Contenido relacionado