domingo, 21 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Sostenibilitat planifica millores en zones enjardinades de tots els districtes de Castelló

La Regidoria de Sostenibilitat Ambiental de l’Ajuntament de Castelló ha impulsat un gir al programa de manteniment de zones verdes de la ciutat que permetrà “executar actuacions de millora en les zones enjardinades de manera sistemàtica”, segons ha explicat la regidora responsable de l’àrea, Sara Usó. “Es tracta de xicotetes actuacions però molt necessàries per a contribuir a l’embelliment urbà de tots els nostres barris a més de la cura òptima d’aquests punts verds”, ha afegit l’edil.

La millora de zones enjardinades prevista per Sostenibilitat Ambiental “no representa un cost excessiu que s’emmarca dins del pressupost global de manteniment de parcs i jardins”, ha informat Usó. L’actuació consisteix a planificar les accions per districtes, escometent la millora de tres o quatre zones enjardinades en cadascun, fins a completar els sis districtes. I s’inicia el cicle de nou amb altres jardins seguint el mateix ordre d’actuació.

L’edil ha detallat que “amb aquesta planificació es pretén executar una millora contínua que sense requerir un esforç econòmic intens permeta augmentar la qualitat de vida dels barris amb jardins millor cuidats”. Sara Usó ha afegit que “els projectes més importants de remodelacions en aquells jardins que ho necessiten no s’inclourien en aquest tipus de millores sinó que s’abordaran a banda”.

La intenció és que es puguen millorar de dues a quatre zones per setmana, en funció de la importància de cada actuació. Els primers espais en els quals es va a actuar corresponen al districte Aquest, en concret en les places Manuel Bellido, Pintor Tasio Flors i del Cometa Halley.

La Regidoria de Sostenibilitat Ambiental ha informat que en la plaça Manuel Bellido s’ha executat la reparació de la malla anti-herba dels massissos, aportació de matèria orgànica i múixing, reposició d’arbustos i retallada d’arbustos. En la plaça del Pintor Tasio Flors s’ha procedit a l’eliminació de tanques envellides, la instal·lació de malla anti-herba, reposició d’arbustos i col·locació de marmolina sobre la malla i, finalment, en la plaça del Cometa Halley s’ha escomés l’arranjament de la illeta al costat de l’església amb aportació de matèria orgànica i plantació d’espècies mediterrànies. A més, s’ha col·locat una vorada en la illeta en la qual es troba el transformador i s’ha plantat tanca de baladre nana.

Últimas noticias

Contenido relacionado