lunes, 24 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Testament en un àudio de whatsapp per als casos més greus

El dret espanyol contempla variants diferents per a fer testament, un dels elements més antics del dret. Ja en la redacció del Codi Civil actual, que data de 1889, es va tindre en compte esta opció. I és que llavors epidèmies com la pesta o el còlera eren bastant més comuns, cal recordar que l’última gran epidèmia que va assotar Espanya va ser fa cent un anys amb la denominada grip espanyola.

Des de 1889, i continua vigent, el codi civil contempla en l’article 701 que: «En cas d’epidèmia pot igualment atorgar-se el testament sense intervenció de Notari davant tres testimonis majors de setze anys, homes o dones». Va caldre esperar fins a la reforma del Codi per Llei de 24 abril 1958 per a eliminar l’expressió “homes o dones” i deixar l’actual redacció sense esment al gènere del testimoni.

Com fer el testament:

Després d’una lectura detinguda dels quatre articles que li dedica el C. c. (701 a 704), cal assenyalar com a requisits de validesa:

Que s’atorgue “en cas d’epidèmia” (art. 701 c. c.), però sense necessitat que el testador estiga afectat, per exemple, de coronavirus, ni condicionar-ho al fet que després de testar, aquell morira dins del temps d’epidèmia d’aqueix mateix coronavirus o d’un accident domèstic.

En este cas, el testament –que pot estar mecanografiat– caduca si el legatari no mor en els dos mesos següents al cessament de l’epidèmia o si els testimonis –que poden ser personal sanitari– no compleixen amb l’obligació posterior de validar-ho davant notari.

Testament hològraf
Per als casos de mort imminent es pot recórrer sempre al denominat testament hològraf, que ha de complir els següents requisits:

-Has de ser major d’edat. Es tracta d’una excepció a la regla general, continguda en l’article 663 Codi Civil que permet atorgar testament als majors de catorze anys
-Hauràs de redactar-ho íntegrament a mà, no podràs dictar-li a ningú perquè t’ho escriga.
-N’hi ha prou amb qualsevol full de paper, ja siga a quadres, pintat a ratlles, o un tovalló.
-Perquè siga vàlid hauràs d’indicar la data, dia, mes i any, és important perquè només té validesa l’últim testament que s’atorgue. No s’exigeix que es consigne l’hora.
-Si durant la redacció t’equivoques i has de ratllar, en acabar la redacció del testament hauràs d’indicar este error i signar-lo. Esta prevenció es fa per a evitar que després a la seua redacció siga modificat per una altra persona.
-Si eres estranger podràs redactar-ho en el teu idioma.
Finalment, una vegada hages acabat de redactar-ho, hauràs de signar-ho.
Testament en un whatsapp
Una novetat introduïda en la Llei orgànica del Notariat per la Llei 15/2015, és la que permet que aqueixa última disposició del testador en lloc de sota epidèmia siga gravada per veu o per vídeo amb àudio, “sempre que permeta la seua reproducció, i s’hagueren pres en atorgar-se el testament” (art 64.3, párf.2).

Últimas noticias

Contenido relacionado