sábado, 25 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Turisme programa 25 tallers per a aturats

L’Agència Valenciana del Turisme ha programat 25 tallers per a aturats sobre emprenedoria turística, oportunitats de negoci en el sector i nous valors del turisme.

Així, fins al mes de desembre l’Agència Valenciana del Turisme ofereix a estudiants, persones amb formació en professions turístiques o amb inquietuds emprenedores 25 “Tallers d’Emprenedoria Turística i Nous Valors Empresarials” als set centres de la Xarxa de CdT i destinacions d’interior.

Aquest programa, que forma part de les línies d’actuació d’Accetur, ofereix una formació bàsica per conéixer el potencial i les oportunitats de negoci que ofereix el turisme avui. A més, pretén desenvolupar en els joves l’esperit emprenedor i fomentar nous valors del turisme; així com exercitar als aturats en noves fórmules per a la inserció professional, com a plataformes i portals com, entre altres, CdT Jobs (plataforma per a la cerca d’ocupació de la Xarxa de CdT de la Comunitat Valenciana).

El secretari autonòmic de l’Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, ha assenyalat que a través del programa Accetur “es millora la interacció amb emprenedors i pimes, treballant amb els agents econòmics a través de serveis personalitzats i es facilita l’ocupabilitat dels alumnes tant per compte propi, fomentant l’emprenedoria i l’autoocupació, com per compte d’altre”.

Colomer ha ressaltat que és fonamental dinamitzar el teixit empresarial des de la base al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana, “captant el potencial emprenedor de les persones amb formació en professions turístiques, identificant oportunitats de negoci i millora per a nous projectes empresarials que aporten innovació als productes i amb estructures productives més modernes, rendibles i sostenibles”.

El Secretari Autonòmic ha recordat que mitjançant aquests tallers “contribuïm a desenvolupar l’esperit emprenedor en els futurs professionals del sector turístic, a adquirir competències elementals per identificar idees i oportunitats de negoci, a disposar d’actituds per identificar la viabilitat de projectes empresarials; a traslladar nous valors turístics com el Codi Ètic del Turisme, el valor de l’hospitalitat, el turisme inclusiu i la sostenibilitat”.

Els tallers tenen una durada de 20 hores amb un enfocament metodològic propi, desenvolupat per Accetur, amb materials, exercicis pràctics, dinàmiques de grup i guies didàctiques, adaptades al perfil dels alumnes i a les característiques del sector.

Amb un format dinàmic, la formació es basa en el descobriment experiencial per la posada en pràctica mitjançant role play, escenaris reals i suport audiovisual; treball en equip, reflexió i discussió de casos, sent el formador el canalitzador i orientador dels temes clau.

S’estima que participaran en aquests 25 tallers més de 400 alumnes en els 11 centres en els quals es van a impartir. Per primera vegada, s’han programat tallers en municipis de la Xarxa CdT d’Interior, i s’obre la participació a altres subsectors turístics.

Des de la seua engegada -a la fi de 2016-, s’han realitzat 52 tallers (més de 800 hores de formació) amb una participació de prop de 600 alumnes, principalment estudiants dels “Certificats de Professionalitat” d’hostaleria (cuina, sala, rebosteria) i turisme de la Xarxa de CdT: tots els alumnes de la Xarxa tenen en l’actualitat la possibilitat de rebre aquest complement formatiu gratuïtament abans d’abandonar el centre.

Últimas noticias

Contenido relacionado