domingo, 23 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Turisme València i la Universitat Politècnica de València col·laboraran en la promoció de la ciutat com a destinació de reunions i congressos

Gràcies a la firma del conveni, la UPV entra a formar part del programa de treball València Convention Bureau de Turisme València, en el marc d’una estratègia participativa i col·laborativa, i l’objectiu del qual és establir mecanismes de coordinació i línies d’actuació que fomenten la celebració de reunions i esdeveniments per a la ciutat.

Segons ha explicat Sandra Gómez, “és una gran oportunitat per a la ciutat de València que la Universitat i les institucions turístiques treballen coordinades i amb objectius comuns. Incrementar el protagonisme d’altres actors ens permet aprofitar el potencial que, en este cas, la UPV té en l’impuls i organització de congressos i reunions científiques i tècniques. A més del seu paper com a font generadora de coneixement, l’acord permet a la Universitat contribuir en el posicionament de la nostra ciutat com a seu de congressos, fires, convencions, seminaris, viatges d’incentius i un altre tipus d’esdeveniments institucionals, tant a escala nacional com internacional”.

Francisco Mora, rector de la Universitat Politècnica de València, ha afirmat que es tracta d’una iniciativa “que dibuixa un horitzó de col·laboració molt sòlid a mitjà termini. L’acord ens permetrà participar en la promoció de la ciutat de València en aspectes com la captació d’esdeveniments i reunions. Formar part d’este grup de treball, que proposarà criteris i línies d’actuació futures, és una gran oportunitat”.

El conveni entre la UPV i Turisme València contempla, entre altres qüestions, la creació d’un Club d’Ambaixadors que permeta generar una xarxa de contactes d’organitzadors locals i futurs prescriptors, així com col·laborar en la presentació de candidatures a reunions futures. Així mateix, inclou el desenvolupament d’accions conjuntes de promoció de València com a seu de reunions i de captació d’esdeveniments per a la ciutat.

“L’acord subscrit amb la UPV és un altre avanç en el nou València Convention Bureau, a través d’un model de gestió que atorga un major protagonisme al sector i agents implicats i en línia amb la filosofia del Pla Estratègic de la Fundació Turisme València, que compta amb el suport de l’entorn empresarial”, ha afirmat Gómez. “Es tracta de maximitzar els esforços que en l’àmbit independent distintes organitzacions estem realitzant per a fer valdre la imatge de la nostra ciutat. La col·laboració ens permet compartir coneixement i metodologies, obtenir millors resultats, consensuar criteris i, en definitiva, gestionar el turisme d’una forma més eficient. En entorns turístics competitius, en els quals es troba la ciutat de València, resulta necessària la implicació de tots els actors, perquè coordinant accions i compartint reptes és possible generar sinergies que beneficien a tots”.

Així mateix, València compta amb les infraestructures específiques necessàries per a absorbir un increment de demanda del turisme de negocis. El perfil del turista MICE (acrònim en anglés per al turisme de reunions, incentius, congressos i exposicions), amb unes característiques sociodemogràfiques i econòmiques concretes, motivacions i comportaments específics, suposen una oportunitat per a fer valdre les possibilitats que ofereix la ciutat de València com a destinació turística de qualitat.

Últimas noticias

Contenido relacionado