viernes, 14 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

València introduirà la perspectiva de gènere als pressupostos de 2019

"L'Ajuntament de València està iniciant el procés de canvi per a uns pressupostos amb perspectiva de gènere i afrontem el repte amb una prova pilot que posarem en pràctica l'any 2019..."

La Regidoria d’Igualtat I Polítiques Inclusives realitzarà una experiència pilot en 5 o 6 servicis municipals amb l’objectiu d’introduir un canvi en l’elaboració dels seus pressupostos de 2019, de manera que incloguen l’impacte de gènere a les seues partides per a «aconseguir la igualtat real i complir els compromisos del Govern de la Nau en esta matèria d’una forma efectiva». Així ho ha anunciat hui regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Isabel Lozano, durant la trobada «Els reptes dels pressupostos amb enfocament de gènere: Intercanvi d’experiències municipals», organitzada per l’Ajuntament de Castelló de la Plana i en la qual ha participat.

Isabel Lozano ha destacat que la voluntat política del Govern de la Nau «és inequívoca en relació a la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les àrees de gestió, i el pressupost municipal és la ferramenta fonamental per fer efectives les prioritats polítiques i incidir en la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i altres col·lectius». A més, «és una evidència que aquells països que presenten major índex d’igualtat són els que major índex de competitivitat tenen, com reflecteixen els informes del Fòrum Econòmic Mundial».

«Conscients d’açò, en 2017 vam organitzar el curs de formació en bones pràctiques en les polítiques públiques i pressupostos amb perspectiva de gènere, en col·laboració amb la Universitat de València. Esta formació anava dirigida a regidores i regidors i direccions de servici. Introduït el concepte en els nivells superiors, ara cal concretar la seua posada en marxa amb l’elaboració dels pressupostos per a l’any 2019. Per açò, hem començat a treballar des del Servici d’Igualtat amb els diferents servicis de l’àrea econòmica», ha explicat Lozano.

«L’Ajuntament de València està iniciant el procés de canvi per a uns pressupostos amb perspectiva de gènere i afrontem el repte amb una prova pilot que posarem en pràctica l’any 2019, que ve reforçada per la formació municipal encetada enguany amb els itineraris formatius per a la igualtat de gènere amb 18 cursos, que han abordat aspectes com els pressupostos responsables amb la igualtat de gènere, l’impacte de gènere en les polítiques públiques, la igualtat com a factor de qualitat i avaluació de polítiques municipals o les clàusules per a la igualtat en la contractació i la compra pública», ha afegit l’edil.

Finalment, la regidora ha detallat altres mòduls impartits, com «el llenguatge igualitari en l’administració, la prevenció en temes d’assetjament psicològic i sexual en el treball o de violència de gènere, urbanisme i mobilitat amb perspectiva de gènere i noves masculinitats igualitàries».

Últimas noticias

Contenido relacionado