sábado, 18 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Els veïns de Paterna podran aportar idees per a la modificació de la Carta de Participació Ciutadana

La regidoria de Participació Ciutadana de Paterna, dirigida per Neus Herrero, va reprendre des de la signatura de l’acord del Batà, la modificació i ampliació de la carta de participació ciutadana per a, entre altres coses, reglar els pressupostos participatius. La carta actual va ser aprovada l’any 2001 amb el suport de tots els grups polítics amb representació municipal. L’ampliació i modificació ve motivada, també, per la necessitat d’adaptar la carta a la legislació actual i a les reivindicacions veïnals d’anar avançant en la millora del text i aprofundir en l’empoderament de la ciutadania.

A la pàgina web municipal ja es pot trobar l’esborrany de la nova carta de Participació Ciutadana que s’ha elaborat per part de la Mesa designada pel Consell Territorial de Participació, formada per representants veïnals, representants de les formacions polítiques i tècnics de l’àrea de Participació Ciutadana. La titular de Participació, Neus Herrero, encoratja a les Juntes de Barri, les Associacions, els consells i a la ciutadania en general a aportar les seues esmenes al document enviant-les al correu electrònic [email protected] .

El termini per a presentar esmenes acaba el 27 d’abril i a partir d’eixa data, la Mesa i el Consell Territorial de Participació les estudiarà i incorporarà, aquelles que siguen viables, a la Carta definitiva. La idea de la regidoria es que la Carta s’aprove al Consell Territorial de Participació Ciutadana el més de maig per a poder portar-la al Ple municipal del mes de juny.

Amb esta modificació la responsable de Participació Ciutadana, Neus Herrero pretén consolidar els Pressupostos Participatius integrant-los en la Carta de Participació Ciutadana, partint del percentatge d’estos darrers anys però amb l’objectiu d’anar pujant la quantitat per corresponsabilitzar a la ciutadania en la gestió municipal. El Pressupost Participatiu de Paterna ha sigut una aposta innovadora, de cogestió pública ciutadana, per a la planificació comunitària de part dels recursos públics municipals.

Per a Neus Herrero, regidora de participació ciutadana: “Des de la regidoria volem adaptar la Participació Ciutadana a Paterna als nous temps i consolidar la dinàmica de fer Pressupostos Participatius on la ciutadania prioritze i valore en què s’han d’invertir els seus diners. També volem impulsar estratègies de comunicació que facen arribar la informació a les entitats veïnals i associacions per treballar amb elles braç a braç per tal de continuar aprofundint en l’empoderament del veïnat tan demandat per la ciutadania”.

Últimas noticias

Contenido relacionado