martes, 25 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Foment adjudica la redacció de l’estudi informatiu del tram d’alta velocitat ferroviària entre València i Castelló

El Ministeri de Foment, segons s’ha anunciat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, ha adjudicat “l’estudi informatiu del tram d’alta velocitat ferroviària entre València i Castelló”, a l’empresa SENER ENGINYERIA I SISTEMES, S. A. per un import de 412.746,73€. Tal com va anunciar el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, a Castelló el passat 5 de juliol, aquesta actuació posa de manifest el compromís del Ministeri per la implantació de doble plataforma en el tram del Corredor Mediterrani, comprés entre València i Castelló.

El contracte, que té un termini d’execució total de 24 mesos, s’emmarca dins del Pla d’Infraestructures, Transport i Habitatge, que comprén la redacció de l’estudi informatiu així com el suport a la realització dels tràmits d’informació pública i d’audiència previstos en la legislació vigent. L’estudi serà objecte de la corresponent avaluació d’impacte ambiental. Per a la seua elaboració, el nou estudi informatiu partirà dels estudis previs disponibles que seran degudament completats i actualitzats als nous requisits tècnics i normatius.

Tram València-Castelló d’alta velocitat
L’objecte del treball és la redacció d’un estudi que definisca les diferents opcions de traçat que poden plantejar-se per a una connexió ferroviària d’alta velocitat entre València i Castelló, un tram d’uns 62 quilòmetres de longitud, amb l’objecte de seleccionar l’opció òptima. Es tracta de definir una nova plataforma de doble via addicional a la ja existent, en la qual s’estan desenvolupant en l’actualitat les obres per a la implantació del tercer carril. El traçat connectarà al sud amb el final del futur túnel passant nord-sud de València, acabant pel nord en l’estació de Castelló. La nova infraestructura permetrà segregar els tràfics d’alta velocitat de la resta de tràfics que discorren pel tram (rodalia, regionals i mercaderies), incrementant la capacitat de la infraestructura i permetent la millora general de les condicions d’explotació. El pressupost orientatiu de construcció d’aquesta actuació ascendeix a uns 1.170 milions d’euros.

Últimas noticias

Contenido relacionado