domingo, 21 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Vicente Gual (PP) denuncia que es tripliquen les queixes al Defensor del Poble i al Síndic de Greuges

El regidor del Grup Popular, Vicente Igual, ha exposat avui que en l’informe anual de queixes, suggeriments, reclamacions i relacions amb el Síndic de Greuges i Defensor del Poble, corresponent a l’exercici 2016, “cal destacar que les queixes dels veïns presentades, i que obliguen a l’Ajuntament a emetre informe sobre aquest tema s’han triplicat en relació amb l’exercici anterior.”

A més, ha remarcat que en “l’últim exercici ambdues institucions han realitzat fins a quaranta-nou recomanacions a l’Ajuntament de València, fet que devem valorar com un clar indicador de deficiència en la gestió i termòmetre de valoració social.”

Una altra dada destacada, ha prosseguit Igual, “és que de les 6.949 peticions presentades només s’han emès 1.001 informes, només s’han contestat 896, i 95 no s’han contestat o s’han realitzat fora de terme, i tot açò encara i quan el present informe del 2016 oculta i no té en compte totes les peticions que presenten els veïns i les associacions mitjançant model general d’instància i que es deriven directament als serveis sense que s’arrepleguen el fet que el Grup Popular, després de detectar-ho, va voler esmenar-ho mitjançant moció que va ser rebutjada.”

En el mateix sentit, i per a garantir que totes les peticions anaren contestades i no solament el 12,89%, més enllà del justificant de recepció que s’emet, i per a assegurar que la contestació que mereixen rebre els veïns fóra acompanyada d’un informe motivat i justificatiu. i no solament es realitze el mateix en el 14,40% de les peticions presentades pels veïns i associacions. amb independència del canal d’accés que utilitzen amb l’Ajuntament, “aquest Grup Popular va presentar mocions que van ser rebutjades, encara que es tractaven de propostes constructives i de millora. “El menyspreu a les propostes constructives i de millora de l’oposició, l’ocultisme i falta de transparència forma part de l’actuació diària d’aquest Equip de Govern.”

Quant als temes de les peticions presentades pels veïns i les associacions en l’informe de queixes de l’exercici 2016, destaquen tal com ha quedat referenciat en cadascun dels informes dels mesos, “la dominancia de les relatives a neteja, reparacions, serveis i senyalització en via pública que pràcticament acumulen una de cada dues”, ha continuat exposant el regidor popular.

Últimas noticias

Contenido relacionado