La Junta de Personal avala la proposta de pressupostos de l’ajuntament de Vila-real, amb el suport de tots els sindicats a excepció d’un

La RLT, la primera que s'elabora en el consistori de Vila-real, s'obrirà a les aportacions dels sindicats durant un període d'un mes per a emprendre la negociació i portar endavant la seua aprovació definitiva.

522

L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha traslladat hui a la Junta de Personal la proposta de Relació de Llocs de Treball (RLT) elaborada per l’equip de govern per a definir l’estructura de l’Ajuntament atenent a les necessitats presents i futures de la ciutat. La RLT, la primera que s’elabora en el consistori de Vila-real, s’obrirà a les aportacions dels sindicats durant un període d’un mes per a emprendre la negociació i portar endavant la seua aprovació definitiva.

“No hi ha cap municipi d’Espanya de més de 50.000 habitants que no tinga una RLT en vigor i cap altre govern local de la ciutat l’ha feta fins ara”, assenyala l’alcalde. “Existeixen moltes dificultats econòmiques i legals, ja que les lleis del Govern central tenen a les administracions locals pràcticament intervingudes. Potser per açò hem pecat fins ara de massa prudents, però portarem endavant ja la Relació de Llocs de Treball que necessita una ciutat com Vila-real i, si el Govern central ens la para, almenys que no siga no perquè no hem fet tots els possibles”, argumenta Benlloch.

“Sabem que Vila-real no és un ajuntament que pague bé als seus funcionaris. En els últims mesos, ara que s’han alçat una mica les restriccions i s’estan obrint ja borses de treball públiques, estem perdent funcionaris amb molt de talent, perquè altres municipis de l’entorn, molt més xicotets, ofereixen millors condicions”, lamenta.

“En el moment de dificultats econòmiques que vivim, amb les sentències de l’urbanisme del PP aguaitant cada setmana, no podem assumir tot el que seria necessari, però sabem que en altres municipis s’està arribant a acords per a fixar els objectius futurs en l’RLT però incorporant un percentatge cada any. Estem disposats a explorar tot tipus d’acords”, conclou l’alcalde.

Després de la Junta de Personal, que ha presidit, l’alcalde, José Benlloch, amb la presència en el consistori de tots els sindicats, a excepció d’un, han aprovat la proposta de pressupostos i plantilla pressupostària per a l’exercici 2018. Benlloch agraeix als sindicats la seua “sensibilitat” amb la situació local i ha mostrat el compromís municipal de “donar solució a les disfuncions que es produeixen entre la plantilla pressupostària, en la relació de llocs de treball que té la institució i la realitat de molts funcionaris”.

“Vull agrair especialment als sindicats la seua sensibilitat amb la situació econòmica local i amb les dificultats per les quals està travessant l’Ajuntament. Som conscients dels retards en el pagament de les ajudes socials, les hores extres i la productivitat i, evidentment, ens agradaria que no fóra així”, afirma Benlloch, qui ha agraït “l’aval i l’acord aconseguit hui per a portar endavant aquest pressupost que, per desgràcia, no està encara aprovat malgrat no tindre problemes aritmètics en el Ple i trobar-nos en ple més de 2018”.

L’acalde recorda que el pressupost contempla un increment important de la plantilla en el Capítol 1 (personal), per a, entre altres qüestions, “poder prestar competències noves en serveis socials, menors i dependència i portar endavant el Pla General d’Ordenació Urbana, amb la creació d’una nova oficina per a la reindustrialització de Vila-real i la gestió del PAI Madrigal”.

“Aquest increment de personal també permetrà implementar amb major seguretat jurídica i agilitat la contractació del model d’empresa local que hem impulsat aquests anys, malgrat la nova Llei de contractes del sector públic, i també incorporarà personal per a un Pla de millora de recaptació, en l’àrea de Tresoreria”, agrega. “Aquest no és el pressupost que ens agradaria fer per a Vila-real, però és l’únic possible, en les circumstàncies actuals”, conclou.