lunes, 15 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Vinaròs continua amb els Plens Ciutadans amb la marca #GovernObert

Aquest nova eina de participació pretén ser i constituir-se com un espai de debat entre ciutadania i representats polítics, un espai d’intercanvi d’opinions respecte a assumptes municipals, un espai de rendició de comptes i d’enriquiment de la política municipal.

Despreś de l’aplaçament d’aquest al mes de Desembre per les eleccions al Congres dels Diputats, la regidoria de Govern Obert i l’equip de govern convoquen a la ciutadania el Dimarts 16 de Febrer a l’Auditori W. Ayguals d’Izco a les 20:30 hores.

En quant a l’Ordre del Dia d’aquest segon Ple Ciutadà, és la ciutadania, associacions, entitats o també els partits polítics els que poden proposar punts a tractar en aquest Ple Ciutadà, temes d’actualitat, de interès general per al municipi o problemes que poden portar a un debat públic entre els ciutadans i representants polítics. A partir d’avui podeu fer arribar les propostes de punts per al Ordre del Dia, al correu [email protected]. Els punts es recolliràn tots i es decidiràn els quatre que formen part de l’Ordre del Dia en Comissió Informativa amb la resta de grups del consistori municipal.

Tal com afirma el regidor de Govern Obert i Noves Tecnologies Hugo Romero “sabem que costarà implementar nous mecanismes de participació i fer participar a la gent, no estem acostumats a una cultura de la participació i a enriquir el debat públic i polític en espais més institucionals, però no anem a decaure en aquesta tasca , creiem en la participació com una eina més dins de la gestió municipal i en aquesta linia estem compromesos i continuarem treballant”.

A partir d’avui 18 de Gener i fins al 8 de Febrer podeu fer arribar les propostes de punts per a l’Ordre del Dia, al correu [email protected].

Últimas noticias

Contenido relacionado