10:10 - martes, 3 octubre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

120 persones del barri del Carme de Xàtiva seran formades per trobar feina

La regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Xàtiva posa en marxa el programa d’itineraris formatius per a la inserció laboral de persones en risc o en situació d’exclusió social. Dimarts 19 de setembre, a les 11 hores, hi ha convocada una reunió informativa a la Casa de Cultura. El programa intervé sobre la situació actual del barri de Carme, per combatre les circumstàncies que dificulten la integració laboral i, per tant, la inclusió social. L’objectiu és situar als col·lectius desafavorits en situació de la màxima igualtat possible respecte de la mitjana de la societat de Xàtiva, mitjançant la capacitació i proporcionant eines bàsiques per trobar feina i autonomia personal a l’hora d’accedir al mercat laboral.

La regidora de Benestar Social, Xelo Angulo, explica que “és un programa ambiciós que contempla el treball com a un factor estructurant de la vida de les persones. Anem a seleccionar 120 participants, dels quals 60 seran joves de 16 a 30 anys. També va dirigit a dones d’entre 30 i 64 anys i a aturats de llarga duració en aquesta mateixa franja d’edat”. La regidora ha destacat que els participants al programa rebran una remuneració, tant durant el període de formació com en les assistències als tallers posteriors.

Es realitzaran tallers de formació bàsica (llenguatge i comunicació, càlcul i operacions bàsiques i coneixement del medi natural, social i cultural), ofimàtica, millora d’autoestima i habilitats socials i d’acompanyament a la inserció laboral. El programa conté unes fases d’itinerari que han de desenvolupar-se i executar-se. Així, l’itinerari inclou una fase d’acollida i diagnòstic sociolaboral individualitzat que valorarà l’historial professional i formatiu per detectar les necessitats, mancances i altres factors relacionats amb l’accés a l’ocupació per establir el nivell i perfil d’ocupabilitat de cada participant.

També hi ha una fase de disseny i desenvolupament de l’itinerari individualitzat d’inserció sociolaboral que comprén accions d’atenció social, d’orientació laboral, d’intermediació laboral i prospecció i de suport a l’ocupació. En la fase d’acompanyament es potencia l’empoderament de la persona participant perquè s’implique activament en el disseny i l’avaluació de les diferents fases de l’itinerari.

Finalment, la fase d’alfabetització digital conté el desenvolupament de competències digitals i d’habilitats tècniques, socials i ètiques relatives a l’ús de les TIC, ja que es considera una eina imprescindible per aconseguir no només una inserció laboral, sinó una integració plena en la societat actual.

Per què el barri del Carme?

L’elecció del barri del Carme ve determinada per situacions de desigualtat, deteriorament i exclusió social d’alguns dels seus habitants. El barri compta amb 757 habitants, el que suposa el 3% de la població de Xàtiva. El Carme està conformat per 13 blocs d’habitatges d’entre 60 i 80 metres quadrats, d’una antiguitat al voltant de 60 anys. La incidència de problemes com l’atur o la falta d’autonomia econòmica fan necessària aquesta intervenció.

El programa es finança amb una subvenció de 150.000 de la Generalitat Valenciana, que provenen del programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020. Estos fons reforcen el gir cap a les polítiques socials impulsat per l’Executiu valencià, a través de projectes dirigits al foment de l’ocupació sostenible i la qualitat i mobilitat laboral; la inclusió social i la lluita contra la pobresa; i la inversió en educació i formació professional.

Últimas noticias

Lo más leído

Contenido relacionado