05:10 - martes, 3 octubre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

3 milions d’euros invertits per FGV en el manteniment de senyalització, passos a nivell i telefonia del TRAM d’Alacant

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) invertirà 2.959.962 euros, IVA inclòs, en serveis de manteniment de les instal·lacions de senyalització, passos a nivell i telefonia d’explotació del TRAM d’Alacant, segons publica avui el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Per a això, l’empresa ha licitat un contracte de dos anys de durada, amb possibilitat de dues pròrrogues anuals, que afectarà les línies L1L2L3L4, tallers El Campello i l’L9 d’aquesta xarxa. En cas que es duga a terme les dues possibles pròrrogues anuals esmentades, el preu total, inclosos els dos anys de contracte inicials, ascendiria a 6 milions d’euros, IVA inclòs.

La licitació estableix dos lots: el primer fa esment a instal·lacions de senyalització i telefonia en el tram d’Alacant a Benidorm i a les instal·lacions de passos a nivell d’Alacant a Dénia. El segon comprén les instal·lacions de senyalització i telefonia en el traçat de Benidorm a Dénia. L’inici del segon lot queda supeditat a la finalització de les obres d’instal·lació d’aquest equipament en l’L9 (Benidorm-Dénia) del TRAM d’Alacant.

Serveis de manteniment

Els serveis de manteniment que ofereix el futur contracte són de senyalització, de passos a nivell i de telefonia d’explotació. Dins de la senyalització les tasques que es realitzaran s’integren en dos apartats: elements de camp i elements de cabina i llocs d’operador. El primer inclou senyals, circuits de via, comptadors d’eixos, accionaments d’agulles i caixes de via i armaris de via, mentre que el segon es concreta en CTC i llocs locals, enclavaments, xarxa de comunicacions i energia.

Per la seua banda, dins dels passos a nivell, s’especifiquen actuacions en els passos de classe C, caracteritzats per una protecció amb semi barreres, dobles semi barreres, o barreres automàtiques o enclavades, a més d’amb senyals fixos i senyals lluminosos; així com actuacions en els passos per als vianants.

Quant a les tasques de manteniment corresponents a la telefonia d’explotació, aquestes es duran a terme en centrals i pupitres de lloc de comandament i estacions, a més d’en mòduls convertidors IP.

Últimas noticias

Lo más leído

Contenido relacionado