05:10 - jueves, 5 octubre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

Augmenta l’esperança de vida 3,8 anys en homes i 2,6 anys en dones en la Comunitat Valenciana

L’esperança de vida en néixer a la Comunitat Valenciana ha augmentat en 3,8 anys en homes i en 2,6 anys en dones, entre els anys 2000 i 2015, segons dades de l’Observatori Valencià de Salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

D’aquesta manera, l’esperança de vida en néixer en homes l’any 2000 era de 75,7 anys i en 2015 va augmentar fins a 79,5 anys. Per la seua banda, les dones en 2000 tenien una esperança de vida en néixer de 82,5 anys i en 2015 va créixer fins als 85,1 anys.

L’esperança de vida en néixer a la Comunitat Valenciana es troba entre les més altes d’Europa. Per a tots dos sexes, a Espanya se situa en 83,3 anys, a la Comunitat Valenciana en 82,3 anys i a Europa en 82,1 anys.

Les comarques de la Comunitat Valenciana amb major esperança de vida en néixer són en homes Marina Alta (80,91 anys), Sota Segura (80,71 anys) i Camp de Túria (80,55 anys) i en dones Camp de Túria (85,70 anys) Alt Palància (85,51 anys) i Baix Segura (85,44 anys).

Quant a les capitals de la Comunitat Valenciana amb major esperança de vida en néixer són, per als homes: Elx (76,98 anys), Alacant (76,46 anys), Castelló (76,09 anys) i València (75,66 anys). I per a les dones figuren les següents ciutats: Alacant (83,04 anys), Elx (82,73 anys), Castelló (82,72 anys) i València (82,46 anys).

Esperança de vida als 65 anys

Respecte a l’esperança de vida als 65 anys, per a tots dos sexes, a Espanya se situa en 21,5 anys; a Europa, en 20,7 anys i a la Comunitat Valenciana, en 20,5 anys.

L’any 2000, l’esperança de vida als 65 anys en els homes de la Comunitat Valenciana se situava en 16,6 anys i en 2015 va créixer fins als 18,5 anys, és a dir, ha augmentat 1,9 anys. Per a les dones, en 2000 se situava en 20,4 anys i en 2015 ha crescut fins als 22,4 anys, és a dir, ha augmentat en 2 anys.

Quant a les comarques amb major esperança de vida als 65 anys a la Comunitat Valenciana són en homes: Marina Alta (19,70 anys), Sota Segura (19,59 anys) i Alt Palància (19,30 anys). En les dones, les comarques amb major esperança de vida als 65 anys són: Camp de Túria (22,76 anys), Sota Segura (22,71 anys) i Alt Palància (22,64 anys).

L’avanç més gran des de la dècada dels seixanta

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), entre els anys 2000 i 2015, l’esperança de vida mitjana al món ha augmentat cinc anys, l’avanç més gran des de la dècada dels seixanta. Així, la mitjana mundial en 2015 va ser de 71,4 anys, i solament 29 països van superar els 80 anys de mitjana.

Espanya es troba entre els dotze països que van superar els 82 anys, juntament amb Japó (83,7); Suïssa (83,4), Singapur (83,1), Austràlia (82,8), Itàlia (82,7), Islàndia (82,7), Israel (82,5), França (82,4), Suècia (82,4), Corea del Sud (82,3) i Canadà (82,2).

En regions com Àfrica l’esperança de vida entre 2000 i 2015 s’ha incrementat en 9,4 anys. Així i tot, els 22 països menys longeus del món (que no aconsegueixen els 60 anys de mitjana) es troben en l’Àfrica subsahariana.

Esperança de vida: condicions de salut i nivell de desenvolupament d’una població

L’esperança de vida és l’indicador més àmpliament utilitzat per realitzar comparacions sobre la incidència de la mortalitat en diferents poblacions i, atenent això, sobre les condicions de salut i nivell de desenvolupament d’una població.

Als països occidentals, l’esperança de vida ha experimentat notables avanços a l’últim segle, i s’ha aconseguit amb disminucions en la probabilitat de morir a causa de la millora en els nivells de condicions materials de vida i a l’educació, així com a l’accés de la població als serveis sanitaris, els avanços mèdics i tecnològics, la reducció en les taxes de mortalitat infantil i els canvis en els hàbits nutricionals i estils de vida.

En les últimes dècades ha augmentat significativament l’esperança de vida al naixement en homes i dones. A més, en els últims anys, la diferència entre homes i dones en anys d’esperança de vida en néixer i als 65 anys ha disminuït.

L’aspecte clau en l’evolució de les últimes dècades ha estat la millora de les expectatives de vida en les persones d’edat madura i avançada. La reducció sostinguda de la taxa de mortalitat en aquestes edats ha permés que augmente el nombre d’aquestes persones en el conjunt de la població, encara que és bastant superior el nombre de dones que aconsegueixen una edat avançada.

Últimas noticias

Lo más leído

Contenido relacionado