sábado, 18 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El congrés Magdalener aposta per una reina de gaiata i per una Junta de Festes més independent

La primera jornada de la IV edició del Congrés Magdalener ha representat un gran gir a les ponències que l’organització presentava

La primera jornada de la IV edició del Congrés Magdalener ha representat un gran gir a les ponències que l’organització presentava. Tant en el torn de matí, com en la presentació de la vesprada, un gran nombre de les esmenes presentades han sigut votades pels congressistes. Uns vots que suposaran que els articles redactats, que han sigut refutats per alguna de les esmenes, hagin de tornar a replantejar-se en favor dels vots realitzats pels congressistes.
En la sessió vespertina, la ponència titulada El marc de les festes. Estructura organitzativa i de gestió, agents festers i finançament, l’organització ha presentat un total de 26 articles, que han estat dividits en les següents seccions. La primera fa referència als Models de Gestió i Reforma dels Estatuts del Patronat Municipal de Festes, dividida en: Patronat Municipal de Festes, Junta de Festes i ens vinculats. En segon lloc, la part destinada a Agents Festers, que s’ha distribuït en: les colles, les comissions de sector, la relació entre tots els col·lectius festers. I per finalitzar, la part vinculada al Finançament.
En aquesta ponència, que com totes les del Congrés ha estat redactada a partir de les comunicacions que els diferents congressistes han enviat a l’organització, les esmenes presentades han tingut un impacte important, ja que de les 24 presentades, un total de 14 han sigut acceptades per part dels votants. D’aquestes esmenes que han sigut acceptades pel seu nombre de votants, cal destacar el gran suport que han rebut les proposades per la Gestora de Gaiates. Entre aquestes, destaquen les que afecten alguns articles com el 13, relatiu a les colles i que quedaria suspès. També, i com punt molt important, els assistents al congrés han votat, dins d’aquesta ponència, per una major independència de la Junta de Festes davant l’Ajuntament.
Ja a la vesprada, la ponència titulada Identitat col·lectiva. Tradició i modernitat. Símbols i representacions oficials, ha sigut molt afectada per les esmenes que han presentat els congressistes. En total, 20 de les 21 esmenes proposades han sigut votades com a valides per la ciutadania present al congrés. Unes esmenes en les quals es destaquen el canvi d’articles determinants a l’hora de decidir com es gestionen les eleccions a dames de la ciutat i reina, vestimenta, igualtat o protocol. La votació dels congressistes ha deixat clar que la majoria dels presents a la Cambra de Comerç de Castelló aposten, per exemple, per unes representants de les festes que pertanyen al món gaiater. D’aquest mode, l’assemblea ha descartat la proposta del comité organitzador, que destacava que qualsevol dona de Castelló podia aspirar a aquest títol.
Al seu torn, altres propostes de la ponència defesa per Fernando Vilar, com la que fa referència als punts referits a la igualtat entre els homes i les dones dins del marc fester, han sigut refusades per àmplia majoria pels assistents. Un rebuig que s’ha justificat, per part de les defensores de les esmenes, perquè actualment, segons els emissors de les esmenes, no existeix cap tipus de discriminació a les dones dins del marc de la festa.

Últimas noticias

Contenido relacionado