sábado, 25 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El Congrés Magdalener publica les declaracions institucionals

El comité organitzador valorarà demà els resultats de l'esdeveniment

El IV Congrés Magdalener finalitzarà demà a les 11 del matí amb les conclusions que llegirà el comité organitzador. Aquest esdeveniment es farà en el saló d’actes de la Cambra de Comerç de Castelló, el lloc on es valorarà globalment l’èxit del congrés i les conclusions a les quals s’arriben.
Durant aquesta conferència, es mostrarà els textos definitius equivalents a les quatre ponències després d’aplicar les esmenes presentades pels congressistes a les comunicacions que van donar lloc a la redacció dels articles. Aquesta rectificació dels diferents punts dels documents originals s’han publicat en forma de declaració institucional en la pàgina oficial del congrés per part de l’equip d’organització. Aquests canvis han afectat al cos dels textos emesos de diverses formes.
Per començar, la primera ponència que es va realitzar, ‘’El marc de les festes. Estructura organitzativa i de gestió. Agents festers i finançament’, ha sigut alterada en 10 dels 26 articles que originalment proposava el congrés. D’aquests canvis, alguns han reformulat completament l’article original i altres, com la proposta de la Federació Gestora de Gaiates, han suprimit directament el punt al qual es referia l’esmena.
Posteriorment, pel que fa a la sessió del dissabte 18 de novembre a la vesprada, on es va presentar ‘’Identitat col·lectiva. Tradició i modernitat. Símbols i representacions oficials’. El document presentat, després de recollir les comunicacions enviades, sumava 28 articles, alguns dels quals van ser refutats per les 21 esmenes que van proposar-se. Després de les exposicions dels ponents, el públic assistent, i les persones que van delegar el seu vot, van optar per aplicar 18 de les esmenes per a canviar alguns punts, quatre d’elles suprimint totalment els articles: 9, 10, 11 i 12.
Pel que fa a la ponència ‘’Les festes com a element integrador de la imatge de la ciutat. Projecció exterior’, tan sols es van presentar cinc esmenes, sent quatre les que s’han integrat dins del cos del text definitiu.
Finalment, en el que fa referencia al document redactat per a la sessió ‘’Actes, programació, espais urbans i participació ciutadana’, dels 28 punts originals han sigut alterats un total de 10. Suprimint-se alguns que van causar tanta polèmica com el que proposava el canvi d’ordre d’eixida en el pregó.

Últimas noticias

Contenido relacionado