06:10 - martes, 3 octubre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

La Diputació aprova un increment del 39% en la partida destinada a la conservació de carreteres

La Junta de Govern de la Diputació de València ha decidit hui aprovar l’expedient de contractació per als serveis de conservació i manteniment de la xarxa de carreteres de titularitat provincial el pressupost de la qual s’ha incrementat fins als 11,5 milions d’euros a l’any, enfront dels 8,3 milions anuals de l’anterior període. Un augment del 39% que, tal com ha destacat el president Jorge Rodríguez, “permetrà intensificar els actuacions destinades a la reparació i manteniment dels carreteres valencianes, amb la consegüent millora de la seguretat vial i la reducció de la sinistralitat”.

El contracte, que és licitarà mitjançant un procediment obert subjecte a regulació harmonitzada per un període de 36 mesos, eixirà a concurs per un import global de 34.607.745,83 euros, a raó d’11.535.915,27 euros a l’any, la qual cosa per a una xarxa d’1.800 quilòmetres de vies i que suposa més del 50% de l’extensió dels carreteres en la província, ix a una mitjana de més de 6.300 euros per quilòmetre, amb la qual cosa ho converteix en “una dels majors inversions en conservació realitzada per una administració pública”, ha afirmat el president.

Per al responsable de l’àrea de Carreteres i Infraestructures de la Diputació de València, el diputat Pablo Seguí, aquest elevat import reflecteix la prioritat que dónes de la Diputació és dóna a “un servei que és en última instància el que ens permet assegurar que els carreteres puguen utilitzar-s’en condicions de normalitat en tot tipus de situacions, fins i tot en situacions climatològiques adverses, com els recents temporals de pluja i neu que hem viscut en els comarques valencianes”.

Entre els tasques més freqüents en matèria de conservació s’inclouen els actuacions de senyalització en la xarxa viària provincial, la neteja de cunetes, el reforç dels ferms que presenten un mal estat i la substitució i renovació d’elements de contenció en mal estat o que puguen resultar perillosos per als usuaris dels carreteres, en aquest cas molt especialment per a aquells que circulen amb moto.

Pablo Seguí ha recordat que “no és tan important fer noves carreteres com consolidar i conservar la xarxa existent, seguint els directrius que ens marca la Va unir Europea en matèria de xarxes d’infraestructures”.

A més de l’augment de l’import destinat al servei, el plec aprovat aquest dimarts en la Junta de Govern inclou altres modificacions destacables, com el fet que per primera vegada és present com un contracte de serveis i no d’obra, a fi d’ajustar-ho legalment a la veritable finalitat de la prestació. Així mateix, s’introdueix l’excepció que un mateix licitador no podrà resultar adjudicatari de més d’un lot, corresponent aquests lots a cadascuna dels demarcacions.

Últimas noticias

Lo más leído

Contenido relacionado