17:12 - sábado, 9 diciembre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

Un milió d’euros per a promoció i digitalització del xicotet comerç a la Comunitat Valenciana

La Conselleria d'Economia Sosotenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha signat dos convenis amb Confecomerç-CV i la Unió Gremial-Federació de Gremis i Associacions del Comerç Valencià

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha signat una sèrie de convenis de col·laboració amb, entre altres, representants de la Confederació d’empresaris del comerç, serveis i autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç-CV) i la Unió Gremial-Federació de Gremis i Associacions del Comerç Valencià, per a col·laborar en actuacions de representació i promoció del xicotet comerç en la Comunitat Valenciana.

El conseller d’Economia ha recalcat que “des de la Generalitat pràcticament hem duplicat l’import de l’any passat destinat a les ajudes a aquestes organitzacions”. També ha destacat “la importància que té per a la Generalitat la digitalització de sector del xicotet comerç i que per això s’han incorporat als convenis acciones de comerç electrònic”.

Finalment, Rafael Climent, ha remarcat: els valors del comerç de proximitat com a agents dinamitzadors dels llocs on es localitzen mentre que, gràcies a la digitalització podran, a més, ser competitius al món global.

Confecomerç-CV, que rebrà en el marc d’aquest conveni una ajuda de 750.000 euros ha estat representat per Rafael Torres García, el seu president. Paral·lelament, la Unió Gremial-Federació de Gremis i Associacions del Comerç Valencià rebrà una ajuda de 250.000 euros i ha estat representada pel seu president, Francesc Ferrer Escrivà.

Aquests convenis entraran en vigor en el moment de la signatura i s’estendran fins al 31 de desembre de 2019. A càrrec d’aquests acords es podran finançar les activitats objecte dels mateixos des de l’1 de gener de 2019.

Amb la signatura d’aquests convenis, la Generalitat dinamitzarà l’activitat comercial i el conjunt del teixit empresarial valencià, impulsant la modernització de les estructures comercials, la incorporació de noves tecnologies, la creació d’entorns urbans atractius i adequats, la formació dels agents del sector, i la promoció de les fires, dels productes i del comerç valencià.

Tot això per a contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses comercials i del conjunt del sistema de distribució comercial valencià, en el marc d’una economia equilibrada i responsable.

La Conselleria d’Economia Sostenible considera que tant Unió Gremial-Federació de Gremis i Associacions del Comerç Valencià com Confercomerç-CV i les seues organitzacions integrades, la Federació Alacantina de Comerç de la Petita i mitjana empresa, (FACPIME), la Federació d’Organitzacions de Comerç i Autònoms de la Província de Castelló (Covaco Castelló), la Federació d’Organitzacions de Comerç i Autònoms de la Província de València (Covaco València), i la Federació Valenciana de Comerciants de Mercats (FECOM), necessiten reforçar la seua estructura empresarial per a afrontar els canvis que s’estan produint en el sector de la distribució comercial.

Les activitats a desenvolupar mitjançant les ajudes d’aquests convenis s’aglutinen, en cinc grans àrees d’actuació: Planificació estratègica, gestió comercial, promoció conjunta i difusió de bones pràctiques en el comerç al detall a través de les noves tecnologies i nous models de negoci i de gestió del punt de venda.;

D’igual manera, inclou actuacions de comunicació, informació, imatge, promoció de productes o serveis i fidelització de la persona consumidora al comerç urbà i Actuacions de comunicació, informació, publicitat, imatge, captació de persones associades i despeses d’implantació o manteniment de sistemes telemàtics en xarxa per a la prestació de serveis a les persones associades.

També serviran per al desenvolupament d’accions específiques de formació destinades a millorar la capacitat competitiva de la petita i mitjana empresa comercial; Accions de suport i assistència tècnica en matèria de qualitat, responsabilitat social i formació especialitzada dirigides a les organitzacions i als comerços, amb independència de la seua vinculació a Confecomerç-CV i a la Unió Gremial.

De forma especial s’incidirà valors socials següents com la creació d’ocupació per a persones amb dificultats d’accés al mercat laboral. Igualtat entre dones i homes; comerç just; protecció sostenible del medi ambient i accions per al desenvolupament i l’impuls del comerç electrònic.

Assemblea Europea d’Agents Comercials a València

D’altra banda, Climent i el president del Col·legi Oficial Professional d’Agents Comercials de València, Antonio Soriano Aznar, han signat també un conveni per a col·laborar en la celebració de l’Assemblea Europea d’Agents Comercials a València, on es faciliten el debat i l’intercanvi d’experiències i coneixements amb els professionals de països de la Unió Europea.

El cost de l’ajuda és de 8.000 euros per a l’exercici 2019 i estarà destinat a lloguer o cessió d’ús de locals en què es realitzen les activitats, així com dels elements i les instal·lacions necessàries; publicacions, publicitat, promoció i material gràfic; plataforma de registre, lloc web i presència a les xarxes socials; Allotjament, desplaçament i manutenció de ponents, entre altres.

Els agents comercials constitueixen una peça clau en el sistema de distribució, fent de nexe entre l’esfera de la producció i la del consum i transmetent informació que resulta fonamental a l’hora d’abordar productes i mercats. Per a complir adequadament el seu paper, els requereixen una actualització contínua que va propiciar la seua adaptació al canvi de les tendències comercials en una economia globalitzada.

Últimas noticias

Contenido relacionado