Les Menines de Velázquez, al Col.legi del Patriarca.

La curiosa història de la fotografia de Les Menines de Velázquez al Col.legi del Patriarca de València…