jueves, 13 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Els III Premis a l’Ús del Valencià en Falles es consoliden a Alzira

L’Ajuntament d’Alzira, a través del Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià de la Regidoria de Cultura, organitza per tercer any consecutiu els premis per a l’ús del valencià en el món faller, concretament en els cartells dels monuments. L’objectiu d’estos premis té com a finalitat premiar el bon ús, ironia i originalitat del valencià a la crítica en els textos dels cartells dels monuments.

L’Ajuntament d’Alzira, a través del Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià de la Regidoria de Cultura, organitza per tercer any consecutiu els premis per a l’ús del valencià en el món faller, concretament en els cartells dels monuments. L’objectiu d’estos premis té com a finalitat premiar el bon ús, ironia i originalitat del valencià a la crítica en els textos dels cartells dels monuments.

“Les Falles són una de les manifestacions de la identitat d’Alzira amb més reconeixement, per això s’ha de promocionar, donar suport i ajudar a posar en valor la nostra festa cuidant la senya de identitat més significativa, el valencià”, assegura la regidora de Cultura, Aida Ginestar.

L’import total dels premis que s’atorgaran serà de 1.900 € per als textos dels monuments fallers. Concretament es concediran tres distincions en metàl·lic consistents en els premis següents:

  • Primer premi: 1.000 € i banderí acreditatiu
  • Segon premi: 600 € i banderí acreditatiu
  • Tercer premi: 300 € i banderí acreditatiu

Poden participar les comissions falleres d’Alzira que presenten les sol·licituds fins al dia 1 de març de 2019 en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament o per qualsevol altre mitjà que estiga previst en l’article 16 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb instància en model normalitzat que s’adjunta en l’enllaç següent:

http://www.alzira.es/contenidos/e_Ajuntament/VALENCIA/VAL_i_001_v_premis_cartells_monuments_fallers.pdf

Caldrà adjuntar a la sol·licitud els textos en paper de les crítiques del monument faller en el termini esmentat en l’apartat anterior.

El jurat estarà format per, l’alcalde, Diego Gómez, o persona en qui delegue, que el presidirà, i en formaran part com a vocals la regidora de Cultura, Aida Ginestar, o persona en qui delegue, la regidora de Festes Isabel Aguilar o persona en qui delegue; Luis Gisbert Sanmartín, membre designat per la Junta Local Fallera; Pura Santacreu, com a membre del sector educatiu i el tècnic de Promoció Lingüística, que actuarà com a secretari. El jurat també podrà comptar amb un col·laborador voluntari expert en la matèria.

El criteris de valoració que es tindran en compte en els textos dels monuments fallers i que s’avaluaran abans de la confecció de l’acta, seran els següents:

a) La correcció lingüística i la quantitat de textos: es valorarà de 0 a 10 punts.

b) La qualitat dels textos: es valorarà de 0 a 5 punts

Es tindrà en compte tot allò que enriquisca el sentit de les expressions lingüístiques, com els recursos literaris, les propietats textuals…

c) L’ús de l’enginy i la sàtira: es valorarà de 0 a 5 punts

Es tindrà en compte l’esperit d’invenció i l’ús de la ironia o el sarcasme.

d) La coherència intertextual o de continguts: es valorarà de 0 a 5 punts

Es referix al fet que els textos estiguen relacionats entre si amb un tema global.

Últimas noticias

Contenido relacionado