05:10 - jueves, 5 octubre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

Aquesta és la data d’examen per a les 29 borses de treball de la Generalitat

Els exàmens per a la constitució de 29 borses lliures d’ocupació temporal dels grups A1 i A2 de la Generalitat se celebraran el pròxim 1 de juliol, en els campus de les universitats de València, Alacant i Castelló.

Tant els horaris concrets dels exàmens com els torns en els quals cada aspirant realitzarà les proves es faran públics abans del pròxim 10 de juny, una vegada esmenades les al·legacions presentades per a la llista definitiva d’admesos i resoltes les sol·licituds de mesures d’adaptació per a les persones que ho hagen sol·licitat per raons de diversitat funcional. La llista definitiva d’aspirants es publicarà abans d’acabar el mes de maig.

De moment, el nombre provisional de persones admeses és de 17.709 entre les tres províncies. (Veure detall en document annex).

La prova selectiva consistirà a contestar per escrit a un qüestionari de 40 preguntes per al subgrup A1 i de 30 preguntes per al subgrup A2, amb quatre respostes alternatives de les quals solament una d’elles serà la correcta. En el temari s’inclouen la Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú; la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del sector públic; la Llei 10/2010, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana; la Llei 5/1983, del Consell, i la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat de dones i homes.

Segons ha explicat la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo, “aquesta convocatòria ha suposat un magnífic treball d’organització realitzat per la Direcció general de Funció Pública en molt poc temps, amb l’objectiu de dignificar els serveis públics de l’Administració valenciana, que ha sigut quasi desmantellada en els últims anys”.

Per a Bravo, “el procés, a més, es va a fer amb les màximes garanties de transparència i eficàcia perquè els valencians tornen a tenir, com més prompte millor, l’Administració que mereixen”.

En el cas que el nombre d’aprovats siga molt superior a l’estimació de vacants que es preveja cobrir, la Comissió de Seguiment d’Ocupació temporal podrà acordar la baremació d’aquelles persones que superen una determinada puntuació mínima en la prova selectiva i, quan les necessitats del servei ho requerisquen, es podrà acordar baremar a la resta de participants. Les borses que es convoquen són les que figuren en el document adjunt.

[pdf-embedder url=”http://actualitatvalenciana.com/wp-content/uploads/2017/05/JUST_Nota_Fecha_Examen_Bolsas_de_Trabajo_CAST-1.pdf”]

Últimas noticias

Lo más leído

Contenido relacionado