martes, 16 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Avança la construcció del Parc Central

Les obres van començar el dia 4 de maig del passat any 2015, i suposen la urbanització de 110.826 m2, un 40% de la superfície total del parc. Correspon a l’àmbit delimitat per la platja de vies, el carrer Filipines i l’avinguda Peris i Valero, al costat del viaducte de Giorgeta. El desenvolupament dels treballs es va veure condicionat per la disponibilitat d’alguna parcel·la, així com per l’aparició al juliol de 2015 de restes d’hidrocarburs, la qual cosa va obligar a procedir a la descontaminació del sòl.

A l’interior del parc, al llarg d’enguany s’han dut a terme treballs previs de preparació del terreny i moviment de terres, instal·lació de col·lectors, pous d’infiltració i drenatge per a la recollida d’aigua de pluges per al seu posterior ús, així com l’inici de la construcció dels locals tècnics de les fonts de la futura Plaça de les Arts.

A l’exterior, s’ha procedit a derrocar el mur adjacent al parc en el carrer Filipines, i s’han realitzat la canalització de servicis i treballs previs per a la millora de voreres i la construcció del carril bici. També han començat les obres de construcció de la rotonda de Peris i Valero amb la plaça Manuel Sanchis Guarner.

Quant a les edificacions, les tasques de rehabilitació de les Naus Demetrio Ribes es troben en una fase molt avançada, malgrat les diferents patologies estructurals que van eixir a la llum en demolir els elements impropis, que van suposar treballs addicionals per a la seua consolidació. Tant el moll 3 com l’edifici de servicis es troben pràcticament acabats. En l’alquería s’han retirat 165 tones de residus, i els treballs de rehabilitació es troben en una fase intermèdia.

La previsió per als primers mesos de l’any 2017 consisteix en la construcció del mur verd que voreja el Jardí dels Xiquets i l’horta Jardí, així com la pèrgola. Es finalitzaran les rehabilitacions i reconstruccions de les edificacions pendents, faltant el moll 4, que queda supeditada a la disponibilitat de sòl pendent d’obtenir. En l’exterior es finalitzaran les canalitzacions de servicis elèctrics, així com el carril bici i la rotonda.

“Les obres avancen a molt bon ritme, la qual cosa permetrà a València comptar aviat amb gran part del Parc Central per a ús i gaudi dels ciutadans, després d’anys de paràlisi”, ha afirmat Sarrià. El 60% restant del parc està supeditat al soterrament de les vies. Les negociacions segueixen en marxa per a arribar a un acord que desbloquege la situació actual i permeta finalitzar el que serà un gran pulmó verd per a València.

Últimas noticias

Contenido relacionado