05:10 - jueves, 5 octubre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

Obres Públiques trau a licitació la carretera entre Ares del Maestrat i Morella per més de 5,3 milions d’euros

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha tret a licitació per 5.330.763 euros, la rehabilitació del ferm i millora de la seguretat viària en la carretera CV-12 entre Ares del Maestrat i Morella segons ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV.

El director general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, ha explicat que amb aquesta actuació “pretenem millorar la seguretat vial i preservar l’accessibilitat als municipis de l’interior d’aquesta comarca, objectius prioritaris del departament que dirigeix la consellera María José Salvador”.

En aquest sentit, Domingo ha indicat que “el pas dels anys ha anat deteriorant el ferm d’aquesta carretera que data de 1993. A més han influït, les condicions meteorològiques i el trànsit de vehicles pesats que utilitzen aquesta carretera, per exemple la mitjana de 2015 va ser de 729 vehicles al dia, amb un percentatge de pesats del 21,2% que circulen cap a una pedrera que existeix en el seu àmbit”.

Actualment, ha afegit, “encara que aquesta deterioració s’ha anat mitigant mitjançant les labors de conservació realitzades al llarg dels anys, el ferm està molt degradat i hi ha zones amb blandons on ha fallat l’esplanada, així com sots, roderes generalitzades i altres desperfectes característics d’un ferm envellit i esgotat estructuralment”.

Col·locació de defenses

Així mateix, Domingo ha assenyalat que “posat que la vida útil d’un ferm flexible s’estima en uns 20 anys, l’estat actual denota que el ferm ha esgotat la seua vida útil, i per tant es fa necessari procedir a una actuació de rehabilitació adaptant-ho a les condicions previsibles de tràfic futures”.

A part de l’actuació prevista a realitzar sobre el ferm de la carretera CV-12, en opinió del director general, “es fa necessari realitzar un altre tipus d’actuacions de summa importància per a garantir la seguretat vial dels usuaris de la carretera”.

Aquestes actuacions són la col·locació de defenses i la reposició de la senyalització horitzontal de la carretera, així com la conversió de les actuals cunetes triangulars sense revestir en cunetes de seguretat revestides de formigó que permeten apartar-se de la calçada en ocasions extraordinàries, com pot ser en cas d’avaries o de distracció del conductor que ve de cara, ha finalitzat Carlos Domingo.

Últimas noticias

Lo más leído

Contenido relacionado