Carrer del Trench

El primer carrer empedrat i fet per a vianants de València.

U dels carres més singulars de València. El primer que va ser empedrat i alhora declarat exclusivament per a vianants...