El Palau de Valeriola, sobre el circ romà de València.

El circ romà de València ha estat, sense dubte, l’edifici més gran que ha tingut la ciutat al llarg dels seus més de dos mil·lennis d’existència.

Construït en el segle II de la nostra era, res comparable en magnitud s’hi ha fet al llarg d’aquest temps. Les seues enormes dimensions, pròpies de les que necessitava una instal·lació d’aquest tipus, serien assimilables a les de tres estadis de futbol com Mestalla, posats un a continuació de l’altre.

Figuració del circ romà sobre la València actual.

Malgrat la seua extraordinària grandària, el fet d’estar completament amagat sota terra va fer que fins l’any 1987 no foren descobertes les seues primeres restes. Posteriorment, noves troballes fetes al llarg dels seguënts anys van confirmar la seua existència, que fins a aquell moment no havia estat considerada per l’arqueologia, sobretot tenint en compte l’existència coneguda d’un altre circ romà a la propera localitat de Saguntum.

Fins ara diversos llenços de la seua graderia, de l’espina i de la sorra sobre la qual corrien les quàdrigues, han estat trobats en el subsòl de la ciutat.

La rehabilitació del Palau de Valeriola que està duent a terme la fundació Hortensia Herrero, per a ser habilitat com un futur centre d’art i exposicions, ha posat al descobert nous llenços de les seues grades, cosa que era esperada en saber-se des de fa temps que l’edifici estava situat just sobre ell.

Aquesta setmana la directora gerent del futur centre d’art, Alejandra Silvestre, i Jose Marti, responsable de l’estudi d’Arquitectes ERRE, han donat a conèixer nous detalls del projecte, així com s’han fet publiques per part dels mitjans de comunicació algunes noves fotografies de l’estat de les obres, entre elles algunes de les excavacions realitzades sobre la graderia del circ romà.

Aquestes grades es sostenien sobre dos murs perimetrals, un interior i un altre exterior, separats un de l’altre aproximadamente 5 metres de distància. Entre ambdós murs hi havia uns altres murs transversals de reforç anomenats “tirants”, que reforçaven l’estructura de la graderia.

Circ romà de València. Les fletxes groges assenyalen els murs perimetrals del recinte, que s’han trobat al subsòl del Palau de Valeriola.

En aquestes fotografies que mostre a continuació podeu veure les troballes que s’han fet d’aquests murs i dels tirants de les grades, que hi he assenyalat i identificat per facilitar la vostra comprensió:

Senyalització dels murs perimetrals del circ romà, i dels tirants de reforç de l’estructura de l’edifici (fotografies de Valencia Plaza).

En aquesta maqueta de l’edifici que s’està rehabilitant (en blanc), he assenyalat amb dues línies groges la situació dels murs perimetrals trobats al palau. El cercle groc assenyala la posició de l’espina del circ existent a la cripta de Santa Bàrbara de la veïna església de Sant Joan de l’Hospital:

Situació dels murs perimetrals del circ romà trobats al Palau de Valeriola (línies groges), i del tros d’espina existent a l’església de S.Joan de l’Hospital (cercle groc).

Si esteu interessats en tindre més informació sobre el circ romà de la ciutat de valència, podeu trobar-la en aquest apunt i en uns altres que veureu esmentats en ell:

Compartir aquesta publicació

Visites des de l'1 de febrer de 2022

Publicacions relacionades

Una làpida funerària romana molt “particular”.

La funció i el missatge d'una sorprenent làpida romana...

La curiosa làpida romana amb el seu text epigràfic esborrat.

Una condemna a la memòria aplicada a una poderosa dona romana...

Anatellon, un llibert de la Valentia romana agraït a la seua ama.

Les làpides romanes conservades a la Basílica, ens proporcionen una preuada informació de la Valentia romana...

Sertoria Màxima, una dona de l’aristocràcia de la Valentia romana.

Sertoria Maxima visqué a València fa quasi dos-mil anys. Voleu saber com hem sabut d'ella, i alguna cosa sobre la seua vida?...

La Porta Saguntina, una de les quatre portes de la muralla romana de València.

Era la porta per la qual entrava la Via Augusta a la ciutat...

Ha aparegut la muralla romana de Valentia, en les obres de la plaça de la Reina?

Hem pogut trobar la muralla romana republicana de València, construïda fa vint-i-dos segles?