La troballa de la muralla islàmica, als fonaments de l’edifici de El Siglo.

Tal com vaig explicar en l’anterior apunt, l’edifici que va ser en el seu dia el primer Centre comercial de la ciutat de València al carrer de Sant Ferran, El Siglo Valenciano, va esdevenir fa uns anys el modern Octubre Centre de Cultura Contemporània, després de ser realitzada una magnífica obra de rehabilitació i reestructuració de l’edifici que ja tenia quasi 140 anys d’antiguitat.

“A mesura que avançaven les obres d’aquella rehabilitació, duta a terme a principis de la passada dècada, s’anaven despertant expectatives i s’anaven desvetllant tresors insospitats”, va dir l’arqueòloga responsable de l’excavació que es va fer durant aquella rehabilitació, Conxa Camps. El concurs d’un arqueòleg del Servei d’Investigació Arqueològica Municipal (SIAM), és figura preceptiva per llei en qualsevol excavació que s’haja de fer en el centre històric de València.

La sorpresa més gran de totes va ser, sense dubte, el descobriment en els fonaments d’un llenç de la muralla islàmica de València, una xicoteta joia arquitectònica que va afegir valor a l’interés artístic i social del nou Centre cultural.

Hi adjunte a continuació un plànol del centre de València amb el traçat de la muralla àrab, on hi assenyale la posició d’aquest edifici. En ell podeu comprovar com es veu travessat per aquesta muralla:

 

Segons va dir l’arqueòloga, “la ubicació del solar i el fet que abrace tot l’ample de l’illa feia preveure l’aparició de la muralla islàmica”. Tanmateix, ningú no podia imaginar en quin estat de conservació s’hi trobaria. Malauradament, les obres de construcció de l’edifici fetes en el segle XIX no varen ser gens delicades en aquell moment, i trinxaren malament la muralla històrica.

No obstant això, durant la rehabilitació es van trobar intactes un tram de muralla de 13 m. de llargària per 1,45 m. d’amplària, una torre de planta quadrada de 4,30 m. de costat i algunes restes de la barbacana i el fossat que recorria la muralla en paral.lel.

Cal dir també que gràcies al descobriment d’un altre llenç de muralla en una altra part de la ciutat, concretament a la plaça del Tossal, s’hi va poder determinar per primera vegada l’amplària d’aquest fossat, que amb la construcció d’un cercle defensiu més ampli després de la conquesta de Jaume I, s’integrà en el clavegueram de la ciutat i donà lloc a la sèquia coneguda com “Vall cobert”.

Hi adjunte a continuació una fotografia de la rehabilitació de l’edifici, on es pot veure la presència de la muralla àrab al seus fonaments:

 

Segons va subratllar Conxa Camps, el més important de la sorprenent troballa va ser que inclou el sistema defensiu complet de la ciutat i permet també observar-ne la seua evolució a través de les successives reparacions i el cobriment del fossat, entre altres aspectes.

Per aquesta raó, es va decidir amb gran encert afegir al projecte del Centre Octubre la museïtzació del conjunt en un espai d’exhibició permanent on es mostra, amb les seues paraules, “el conjunt del sistema de defensa islàmica de València, del qual fins ara no se n’havia museïtzat cap tros”.

Per a la vostra informació, les restes d’aquest sistema islàmic defensiu es poden visitar lliurement al seu soterrani, on es troba la Sala d’exposicions del Centre.

Hi adjunte un parell de fotografies actuals de l’esmentada Sala d’exposicions, on es pot veure la muralla sota un gruixut vidre trepitjable:

Compartir aquesta publicació

Visites des de l'1 de febrer de 2022

Publicacions relacionades

L’únic llenç de muralla medieval cristiana existent a València.

La muralla tardomedieval cristiana que envoltava València, va desaparèixer a partir de l'any 1865. Només un llenç hi va sobreviure...

Un forat en la muralla islàmica de Balansiya?

Un forat en l'antiga muralla islàmica de València. Quina utilitat podria tindre?...

La Muralla islàmica sota l’antiga Universitat de València.

L'antiga muralla que envoltava la Balansiya andalusí, s'ens apareix de nou en els fonaments de l'antiga Universitat de València...

L’únic llenç de la muralla islàmica de València conservat amb el seu pas de ronda.

El pas de ronda sobre la muralla islàmica de Balansiya...

Els forats de la tàpia utilitzada per construir la muralla islàmica de València.

Encara podem observar la tècnica constructiva que es va utilitzar per a fer una muralla feta fa mil anys...

La “font islàmica” de la plaça de Nàpols i Sicília.

Un testimoni del passat islàmic de la ciutat...