Un carrer amagat de la jueria medieval de València.

En l’apunt anterior havia parlat de la zona de la ciutat on se situava el desaparegut call o barri jueu medieval de València. Ací podeu trobar-ne-ne l’enllaç:

Una passejada pel desaparegut barri jueu de València.

El brutal assalt que va patir l’any 1391 (l’anomenat “pogrom”), continuant una sèrie d’assalts a jueries que van anar produint-se a les principals ciutats dels regnes hispànics d’aleshores, va decidir el seu destí, que no va ser un altre més que el seu abandonament per part de la comunitat jueva i la seua progressiva desaparició.

Malauradament, en el cas de València, aquesta desaparició ha arribat, fins i tot, a la seua trama urbanística sencera, ben al contrari del que ha passat en altres ciutats de la península, on aquesta trama ha pogut ser ben conservada al llarg dels segles i ara se’ns apareix com un magnífic testimoni històric del que van ser els calls a l’edat mitjana.

Com acabe d’esmentar, no va ser així en el cas de València. La trama urbana del barri jueu va anar diluint-se al llarg dels segles, éssent esborrada per nous traçats de carrers i places fins arribar al nostre temps en què, pràcticament, res queda que ens recorde aquella jueria medieval de València… o potser no siga totalment així!

Perquè fa un temps el meu amic Roberto Tortosa, investigador i divulgador infatigable de “La Valencia insólita”, blog de referència a València i autor dels llibres del mateix nom, va poder fotografiar al costat del carrer del Mar un carrer que va ser descobert l’any 2005 pels arqueòlegs municipals de València, quan estaven realitzant un estudi sobre el cementeri medieval de l’església de Sant Joan de l’Hospital.

Un carrer que transcorria entre aquesta església i la jueria, que havia estat tancat i integrat dins del recinte del Palau de Valeriola (ara en rehabilitació per la Fundació Hortensia Herrero) i que havia romàs amagat durant segles, literalment “congelat” en el temps, i que aquests arqueòlegs van determinar que es corresponia amb l’històric carrer de Christòfol Soler, més tard anomenat del Fossar de Sant Joan, de la trama original de la jueria medieval de València.

Aquests arqueòlegs van determinar també que el mur mitjaner que el separa del pati sud de l’església de Sant Joan de l’Hospital es correspon amb el mur que tancava el barri jueu (convertint-lo així en una mena de “gueto”), després de la darrera ampliació que s’hi va realitzar l’any 1390, just un any abans del seu assalt i destrucció.

Per tant, estem parlant d’un carrer que, miraculosament, ha sobreviscut a segles de destrucció d’aquella trama urbana original i que ara, gràcies a haver-se trobat a l’interior d’una illa d’habitatges com a part d’un antic palau nobiliari, sense trànsit de vehicles ni de vianants, s’ens mostra com un “fòssil” urbà d’aquella jueria que va començar a desaparèixer fa ara més de sis segles.

Perpendicular a aquest carrer hi existeix també un altre, el carrer de les Penes (com el rotulà el Pare Tosca en el seu plànol de 1704), tancat en l’actualitat i convertit en pati interior d’un edifici d’habitatges anomenat del “Crist de les penes”.
Aquest carrer unia el cementeri de Sant Joan de l’Hospital amb el carrer de la carnisseria del barri jueu (a hores d’ara absorbit pel carrer del Mar).

Com bé va dir Roberto al seu bloc, aquest lloc “mereix ser considerat com un dels llocs més insòlits de València”. Per gentilesa seua, hi adjunte sengles de fotografies de l’esmentat carrer de Christòfol Soler. La primera d’èlles podeu veure-la en la capçalera de l’apunt, i en l’altra que mostre a continuació (una vista aèria de Google maps), hi he assenyalar en groc el seu traçat, per a la seua millor identificació:

Compartir aquesta publicació

Visites des de l'1 de febrer de 2022

Publicacions relacionades

Passejant per un carrer del desaparegut barri jueu de València.

La trama urbanística de l'antic call de València va ser desfeta al llarg dels segles, arran de la seua destrucció l'any 1391. Però sembla que no del tot...

Una passejada pel desaparegut barri jueu de València.

D'aquell antic barri jueu no hi roman res. Tot va ser destruït. Només ens hi queden els records...

Un vell arc del desaparegut barri jueu de València.

La troballa d'un vell arc medieval, que podria haver format part d'una casa de l'antic barri jueu de València...

Un antic carrer ocult de la desapareguda jueria de València.

La curiosa troballa d'un carrer "perdut" del desaparegut barri jueu medieval de València...