Una forca a l’entrada del Mercat Central.

A l’Edat mitjana i moderna la pena de mort havia de tindre una consideració d’advertència, de càstig exemplar entre el poble. Per això, les autoritats, tant civils com eclesiàstiques, van decidir que les execucions haurien de ser públiques, i com a conseqüència d’això els cadafals havien de ser alçats als llocs més concorreguts de les ciutats.

Les formes d’execució més habituals en aquelles èpoques eren la decapitació amb destral, la foguera i la forca. Cada forma d’execució tenia assignat a València els seus llocs específics.

Les decapitacions, una manera ràpida i neta d’executar al condemnat, es reservaven normalment per als nobles, sent el seu indret habitual la plaça de la Seu (actualment de la Mare de Déu), prop del carrer Cavallers, al costat del l’antiga Casa de la ciutat.

La foguera, reservada per a heretges i acusats de crims horribles, per raons d’higiene pública es realitzava extramurs de la ciutat, a la zona de la Petxina i el Jardí botànic, prop del riu, a on es llançaven les restes calcinades dels executats.

Però sense dubte l’execució més “mediàtica”, si podem qualificar-la així, i també la més habitual, era la del penjament en la forca.

Hi va haver diverses forques instal·lades arreu del Cap i casal, però la principal de totes elles va ser la que s’instalà en el mateix cor de la ciutat, en el lloc on es podia congregar més gent per assistir al macabre espectacle: la plaça del Mercat.

Aquesta forca era inicialment de fusta, però va ser tal la quantitat d’executats que es van produir a la València dels segles XVI i XVII, que calgué fer-ne una de maçoneria, per assegurar la seua robustesa.
Això es va produir en època de Germana de Foix, muller de Ferran d’Aragó, tots dos virreis i lloctinents generals de València, que van mamprendre una forta repressió i càstig contra els agermanats, que havien sigut derrotats pel rei.
La vida de bona part d’aquells represaliats va acabar en aquesta forca de maçoneria, instal·lada a la plaça del Mercat.

Però, en quin lloc exacte de la plaça s’ubicava? 

El plànol d’Antonio Mancelli de 1608, el més antic conegut de la ciutat, ens dona una pista important, ja que la dibuixa aproximadament en el centre de la plaça, just davant de l’actual carrer Ercilla. 

Hi adjunte a continuació aquest plànol, en què hi he assenyalat amb un cercle roig on s’ubicava aquella forca:

Ubicació de la forca de la plaça del Mercat, segons el plànol d’Antonio Mancelli.

De ser exacta aquesta ubicació (el que és de preveure, donada l’apreciable exactitud amb què Mancelli va dibuixar el seu plànol axonomètric de la ciutat), i traslladada a la configuració actual de la plaça del Mercat, ens trobaríem en què la ubicació d’aquesta forca es situaria just davant de les escales d’entrada al Mercat Central, tal com assenyale a les següents fotografies:

Ubicació aproximada en la València actual de l’antiga forca de la plaça del Mercat (Font Google maps).
Ubicació aproximada que de l’antiga forca que hi havia instal.lada a la plaça del Mercat (fotografia pròpia)

Compartir aquesta publicació

Visites des de l'1 de febrer de 2022

Publicacions relacionades

La primera font pública que hi va haver a València.

La primera font pública de València...

Un Colós de Rodes a la plaça del Mercat de València.

València tingué el seu propi Colós de Rodes... fins a tres al llarg de la seua història...

La barraca-escola on feia les classes el mestre Ripoll a Russafa, l’últim executat per heretgia en el món.

Una detallada recerca va localitzar l'indret on es trobava la barraca-escola de Cayetano Ripoll, l'últim heretge executat en el món...

El palau de la Inquisició a València.

L'edifici que va ser seu del Sant Ofici a València...

El darrer recorregut fet per l’últim condemnat a mort per heretgia en el món, a València.

Fou l'últim executat per heretgia en el món. Ací podem veure quin va ser l'últim recorregut que va fer abans de morir...

L’indret on la Inquisició cremava als heretges a València.

Un esgarrifós indret que ha de romandre en la memòria col.lectiva de València...