Curiositats passejant per València

L’antiga torre de l’aigua del Pla del Remei.

Una curiosa torre que esdevé testimoni solitari d'un temps ja passat...

Les diferents geometries de cantons que podem trobar pels antics carrers de València.

Les curioses formes de les antigues cantonades d'habitatges que podem trobar al centre històric de València...

Unes velles baixants pluvials en antics edificis de València.

Unes baixants pluvials de més de tres-cents anys d'antiguitat...

Un Colós de Rodes a la plaça del Mercat de València.

València tingué el seu propi Colós de Rodes... fins a tres al llarg de la seua història...

La primera font d’aigua potable a València.

La primera font amb aigua potable que va instal.larse a València...

La botiga més antiga de València.

Encara és possible trobar a la ciutat de València una botiga amb més de dos-cents anys d'antiguïtat...

La desapareguda pasarel.la als Jardins de Vivers.

El pont que unia la Fira Mostrari Internacional de València amb els Jardins de Vivers...

Sorolla i el seu quadre del Pare Jofré defensant a un foll.

En quina part de la ciutat situa Sorolla la famosa trobada entre el pare Jofré i el foll?...

Els arcs medievals de les antigues cavallerisses del Palau de Boïl-Escrivà.

Uns singulars elements arquitectònics que fan de les antigues cavallerisses un espai únic i singular...