Muralla romana

Passejant per les tres muralles històriques de València.

En dos mil.lenis d'història, València va estar envoltada i protegida per tres diferents muralles, construïdes per tres diferents cultures...