El “torn” on s’abandonaven els nadons a València.

Quan el rei Jaume I va conquerir València als musulmans l’any 1238, va disposar la creació de l’Hospital de Sant Vicent per atendre els pelegrins que arribaven a la ciutat de tot arreu dels regnes cristians europeus a visitar el lloc on es deia descansaven les restes del cos de Sant Vicent Màrtir, actualment esdevingut monestir de Sant Vicent de la Roqueta.

En aquest hospital també es recollien els xiquets anomenats “expòsits”, es a dir, els nadons que havien sigut abandonats pels seus pares després del seu naixement. Així ho assenyalava l’historiador i eclesiàstic Gaspar Juan Escolano, quan relatava que allà “se guarecían los enfermos, los niños huerfanitos se criauan, i los bordezillos echadizos se recogian”.

A principis del segle XIV, dos nous hospitals s’afegirien a la feina de recollir els nounats abandonats: el de la Reina o de Santa Llúcia, que s’ubicava prop del convent de Sant Francesc (actualment plaça de l’Ajuntament), i el de En Clapers, situat al principi del carrer Morvedre, a hores d’ara de Sagunt.

Amb la reunificació dels hospitals de la ciutat de València, decretada pel rei Ferran el Catòlic l’any 1512, la recollida i cura dels xiquets expòsits va passar al recent creat “Sant Hospital General de València”, que fins aquell moment havia acollit als bojos i dements de la ciutat.

Per poder recollir amb seguretat i anonimat els nadons que els seus pares abandonaven, s’habilità al mur existent al costat de l’entrada principal al nou recinte religiós-hospitalari un “torn”. El torn, originari de la Itàlia medieval, era un dispositiu cilíndric adossat a un mur que girava sobre un eix, amb un costat obert al carrer on es dipositava el xiquet que s’abandonava. Per mitjà d’una campaneta s’avisava des de l’exterior que s’havia produït un abandonament, per a després des de l’interior girar el mecanisme per recuperar-ho.

Antic gravat que mostra com uns pares abandonaven el seu nadó en un torn.
Gravat que mostra el moment en què unes monges arrepleguen un nadó tot just abandonat en un torn.

L’actual carrer anomenat del Torn de l’Hospital ens recorda on s’hi ubicava, ja que desembocava davant del mur de l’hospital molt a prop d’on es trovaba el dit torn.

Porta principal de l’Hospital General. La fletxa assenyala el lloc aproximat del mur on s’ubicava l’antic torn, abans de ser traslladat al carrer del Fumeral, actual de Quevedo.
Carrer del Torn de l’Hospital, en la confluència amb el carrer de l’Hospital General (fotografia pròpia).
Plànol de l’Hospital General de València encarregat pel marqués de Malaespina l’any 1749. En el número 82 es localitza el torn per als xiquets expòsits.

El torn va estar ubicat en aquest lloc fins a l’any 1763, en què va ser traslladat al mur de l’Hospital que es trobava a l’actual carrer Quevedo, llavors anomenat del Fumeral, al costat de la porta que donava a aquest carrer i de la recent construïda església, que en el segle XIX va prendre el nom de Sant Carles Borromeo. Actualment és seu de la Universitat Catòlica.

Fotografies del torn de l’Hospital General, ubicat al carrer Quevedo.
Fotografia actual del carrer Quevedo i de l’antiga església de Sant Carles Borromeo, actual Universitat Catòlica. La fletxa assenyala la posició aproximada on s’ubicava el torn (fotografia pròpia).

Aquests xiquets expòsits, als quals es batejaven d’acord amb el dia del santoral en què havien estat recollits, se’ls posava el cognom d’Expósito. En els diferents territoris de la Corona d’Aragó se’ls coneixien per diversos noms. A l’antic Regne de València se’ls coneixia com a “borts”, i de vegades se’ls posava Bort com a cognom. A Catalunya se’ls solia posar el cognom de Deulofeu (Déu lo feu), i a Aragó el cognom de Gracia, al·ludint a la idea que havien sobreviscut “per la gràcia de Déu”.

Sala de cunes de l’Hospital General, (ca. 1900).

Compartir aquesta publicació

Visites des de l'1 de febrer de 2022

Publicacions relacionades

La curiosa raó del braç curt del creuer de l’antic Hospital General de València.

Perquè el creuer de l'actual Biblioteca pública de l'Hospital té un braç més curt que els altres?...

Les antigues columnes de les places de Manises i del Portal Nou.

Què fan dues antigues columnes desubicades en sengles places de València?

Unes curioses línies existents al paviment dels jardins de l’antic Hospital General de València.

Què ens indiquen unes curioses línies en el paviment dels jardins de l'Hospital?...

La solitària porta gòtica de l’antic Hospital General de València.

Què fa una solitària portada gòtica davant de la Biblioteca municipal?...

L’altra porta de l’antic Hospital General de València.

Una de les entrades a l'antic conjunt hospitalari de València...

La resurrecció de la portada de l’església de l’antic Hospital General de València.

Una vella portada barroca recuperada dels enderrocs, testimoni de l'antic Hospital General de València...