Muralla islàmica

Un llenç de la muralla islàmica, a l’interior d’una tenda de bicicletes.

Records de la magnífica muralla que envoltava Balansiya, la València islàmica, fa un mil.leni...